Høye badetemperaturer har ført til en oppblomstring av vibriobakterien i vannet.

Det skriver Hurdal kommune på sine nettsider.

Nå oppfordrer kommuneoverlegen i Hurdal innbyggere som opplever tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand etter å ha badet i sjøvann om å ta kontakt med lege.

Samtidig råder kommunen folk til å være forsiktige med å spise østers og rå skjell som er fanget langs kystlinjen i Oslofjorden, samt ved kysten av Telemark og på Sørlandet.

Folkehelseinstituttet gikk i juli ut med informasjon om at fem personer er smittet av vibriobakterien etter å ha badet i Oslofjorden.

Nå har Ullensaker og Hurdal sett seg nødt til å advare mot bakterien.

– Bading generelt er sunt og gir glede på slike varme dager vi har hatt i år. Vi vil ikke ta badegleden fra folk, men det er viktig at de som er spesielt utsatt tar sine forholdsregler, sier seniorrådgiver Line Angeloff ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttets råd

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.  Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).
  • Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.