Gå til sidens hovedinnhold

Her går det en vei politikerne vil kalle Holenveien, men det får de ikke lov til

Artikkelen er over 3 år gammel

Kartverket protesterer på navnet «Holenveien», som politikerne har vedtatt.

Denne veistubben inn til det tidligere småbruket Holen på Bliksrud har politikerne vedtatt at skal hete Holenveien, men det protesterer Kartverket på.

I forkant var både historielag og Språkrådets stedsnavntjeneste koblet inn for å komme med sine synspunkter.

Alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organ som skal vedta skrivemåter av stedsnavn, skal legge saken fram for stedsnavntjenesten.

Under høringsrunden anbefalte stedsnavntjenesten politikerne å gå inn for Holeveien, altså uten «n». Men da politikerne skulle behandle saken, skrev rådmannen i sin innstilling at denne skrivemåten ville endret navnet i forhold til småbruket Holen på en fremmedgjørende måte.

Kartverket har en formelle klagerette etter § 10 i lov om stadnamn, og denne har Kartverket benyttet seg av for å få en ny vurdering rundt veinavnet.

Kartverket har i et brev til Aurskog-Høland kommune klaget på vedtaket, og skriver følgende:

«Rettleiinga til forskrift om skrivemåten av stadnamn har nærmere bestemmelser om hvordan navn skal normeres. I punkt 3.1.b.v. i rettleiinga står det følgende: I samansette namn bør ein bruke den samansetjingsmåten som samsvarer med dialektuttalen av namnet. Navnet Holen finnes flere steder i Aurskog-Høland kommune, og enkelte steder finnes det også som forledd i sammensetninger. To steder forekommer navnet Holeåsen som avledning av Holen, og ett sted forekommer Holemyrene som et avledet navn av Holen.»

Kartverket åpner opp for å trekke klagen, men setter som vilkår at politikerne behandler saken på nytt, og gir veien et annet navn.

Ettersom det kun er småbruket Holen som vil få adresse til denne veien, anbefaler Kartverket at politikerne rett og slett kaller veistubben for Holen.

Dersom politikerne ikke vil omgjøre sitt vedtak, må «kommunen behandle saken som ved første gangs behandling med ny høring lokalt og ny framlegging for stedsnavntjenesten, jf. § 10 siste ledd i lov om stadnamn. Dersom kommunen etter ferdig behandling holder fast på det opprinnelige vedtaket, går saken til Klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig vedtak.»

Kommentarer til denne saken