Se lista over alle planteartene på Mikkelrud nederst i saken.

– Se her, det kommer til å bli en fantastisk sesong for solblommen. Om to uker står hele Mikkelrud i full flor.

Per Madsen smiler over hele fjeset der han viser fram den tidlige blomsterprakten på Mikkelrud, langt inne på Mangenskogen.

170 plantearter er registrert på den lille skogfinneplassen og søndag arrangert Norsk Botanisk Forening Villblomstenes dag på Mikkelrud.

– Solblom, brudespore, brunkløver, marinøkkel og bakkesøte er noen av de spesielle artene vi finner her.

Åpne søndager

Mens følget ser ut over ballblomenger de ikke har sett maken til siden barndommen, forteller eier Tore Ovlien at dørene på Mikkelrud står åpne de to neste søndagene også.

– Vi tenker oss et lite museum her, sier Tore og forteller at han ikke visste noe om den bevaringsverdige floraen da han og Anne-Lise Torvund kjøpte Mikkelrud.

Begge har beina godt plassert i både Fortidsminneforeningen og det lokale historielaget og for dem var bevaring av stedet viktig for kjøpet.

Sterkt forfall

Det meste av bygningene på Mikkelrud hadde forfalt under de siste beboernes tid.

Men slåttemarkene var stelt med en kjærlig hånd selv om redskapen var en sylskarp ljå.

– Slått seint på året og det at alt gresset ble raket opp gjorde at jordsmonnet på Mikkelrud ble utarmet. Det er livsbetingelser en del planter elsker, forteller Madsen.

At det i tillegg var dårlig med gjødsel gjorde ingen ting for blomstermangfoldet.

Tore og Anne-Lise har gjenskapt våningshuset slik en skogfinneplass så ut for rundt 100 år siden.

Ryddet på 1600-tallet

At det meste er autentisk skyldes at de fikk alt det som var ryddet ut av Mikkelrud etter at de siste beboerne var døde.

Plassen ble ryddet av skogfinner på 1600-tallet, med sikker bosetting tilbake til 1723.

– Da bar eieren sitt barn til dåpen fra Mikkelrud, forteller Tore Ovlien.

Trine Sennerud Melby har skrevet masteroppgave om skogfinske bosettinger i Aurskog, Setskog og Eidskog.

– Og hun kommer hit til Mikkelrud på søndag for å dele sin kunnskap med oss, sier Tore Ovlien. Han forteller at han har brukt nesten hver eneste dag i sin pensjonisttilværelse på parets prosjekt på Mikkelrud.

Blomstervandring

Den som oppdaget at den flotteste solblomenga i Akershus befinner seg på Mikkelrud, var botaniker Kristine Bjureke.

– Og når solblommen blomstrer som kraftigst, da kommer hun hit og arranger blomstervandring, forteller Anne-Lise Torvund.

Da snakker vi søndag 2. juli.

Og skulle noen ønske seg en tur ut i blomsterenga eller se innom på Mikkelrud på et annet tidspunkt, er det bare å slå på tråden.

– Vi er selskapssjuke folk, understreker Tore Ovlien.

Disse planteartene finner du på Mikkelrud

Bjørkefamilien:
Hengebjørk, dunbjørk, gråor.

Blærerotfamilien (kjøttetende):
Tettegras.

Bukkebladfamilien:
Bukkeblad.

Einstapefamilien (bregne):
Einstape.

Erteblomstfamilien:
Fuglevikke, knollerteknapp, gulflatbelg, rødkløver, hvitkløver, brunkløver, tiriltunge.

Fiolfamilien:
Engfiol, myrfiol, skogfiol, stemorsblomst.

Fredløsfamilien:
Skogstjerne.

Furufamilien:
Furu, gran.

Giftliljefamilien:
Firblad.

Grasfamilien:
Snerprørkvein, vassrørkvein, blåtopp, sølvbunke, finnskjegg, gulaks, hengeaks, knegras, engkvein, hundekvein, tunrapp, lundrapp, engrapp, smyle, sauesvingel, engsvingel, rødsvingel, mannasøtgras, timotei, hundegras, båndgras.

Hampfamilien:
Humle.

Hengevingfamilien (bregne):
Hengeving.

Jåblomfamilien:
Jåblom.

Kardeborrefamilien:

Blåknapp, rødknapp.

Klokkefamilien:
Fagerklokke, blåklokke.

Konvallfamilien:
Liljekonvall, maiblom.

Korsblomstfamilien:
Vinterkarse.

Kråkefotfamilien:
Myk kråkefot.

Kurvplantefamilien:
Kattefot, flekkgriseøre, føllblom, hvitbladtistel, myrtistel, ryllik, nyseryllik, gullris, aurikkelsveve, hårsveve, beitesveve, stivsveve, skjermsveve, ugrasløvetann, prestekrage, solblom.

Leppeblomstfamilien:
Blåkoll, vrangdå, kvassdå, jonsokkoll.

Lyngfamilien:
Hvitlyng, blåbær, tyttebær, blokkebær, krekling, nikkevintergrønn, røsslyng, stortranebær.

Maskeblomstfamilien:
Smalkjempe, groblad, dunkjempe, tveskjeggveronika, legeveronika, snauveronika, lintorskemunn.

Maurefamilien:
Myrmaure, sumpmaure.

Mjølkefamilien:
Myrmjølke.

Nellikfamilien:
Engtjæreblom, bakkeknavel, grasstjerneblom, vanlig arve.

Neslefamilien:
Stornesle.

Oliventrefamilien:
Syrin.

Orkidéfamilien:
Brudespore, flekkmarihånd.

Ormtungefamilien:
Marinøkkel.

Perikumfamilien:
Firkantperikum.

Porsfamilien:
Pors.

Ripsfamilien:
Rips, stikkelsbær.

Rosefamilien:
Grannmarikåpe, fløyelsmarikåpe, engmarikåpe, skarmarikåpe, rogn, bringebær, teiebær, eple, enghumleblom, markjordbær, mjødurt, tepperot, myrhatt.

Sildrefamilien:
Spadebergblom.

Sivfamilien:
Engfrytle, hårfrytle, trådsiv.

Skjermplantefamilien:
Gjeldkarve, trådkarve.

Slireknefamilien:
Engsyre, småsyre, harerug, rabarbra.

Snellefamilien:
Åkersnelle, elvesnelle, skogsnelle.

Snylterotfamilien:
Stormarimjelle, småmarimjelle, myrklegg, grå øyentrøst, kjerteløyentrøst, småengkall.

Soldoggfamilien (kjøttetende):
Smalsoldogg, rundsoldogg.

Soleiefamilien:
Bekkeblom, ballblom, blåveis, prakthjelm, engsoleie, nyresoleie, krypsoleie, hvitveis.

Starrfamilien:
Gråstarr, særbustarr, stjernestarr, dystarr, slåttestarr, harestarr, bleikstarr, kornstarr, bråtestarr, flaskestarr, slirestarr, sennegras, torvull.

Storburknefamilien (bregne):
Fugletelg, skogburkne.

Storkenebbfamilien:
Skogstorkenebb.

Sypressfamilien:
Einer.

Søterotfamilien:
Bakkesøte.

Vendelrotfamilien:
Vendelrot.

Vierfamilien:
Osp, ørevier, selje, svartvier, krypvier.

Kilde: Kristina Bjureke