Fra og med høsten 2016 skal kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innføre en maksgrense på fravær i videregående skole. Hvis en elev har mer enn ti prosent fravær i et fag, vil eleven ikke få karakter i faget.

– Mistenkeliggjøring

AUF-leder Mani Hussaini reagerer sterkt på denne fraværsgrensa, og mener at det bidrar til mistenkeliggjøring av ungdom.

– Med en slik grense antar man at alle som ikke har såkalt gyldig fravær er skulkere, men det er en rekke grunner som kan spille inn her. Mange kan ha problemer hjemme som det ikke er lett å få dokumentasjon på, sier Hussaini i en pressemelding.

– Bedre prestasjoner uten grense

Kunnskapsministeren har sagt at han tror fraværsgrensa vil bidra til å få ned frafallet i videregående skole, men det er ikke AUF-lederen enig i.

– Vi tror elevene presterer bedre uten en fraværsgrense hengende over seg, og mener det må være opp til lærerne å avgjøre om de har godt nok vurderingsgrunnlag på elevene, sier Hussaini.

Vil forhindre skulking

Fram til 2009 hadde flere skoler en lokal fraværsgrense på ti, 15 eller 20 prosent. Denne ble opphevet av daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Ifølge Aftenposten tror kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at fjerningen av fraværsgrensa henger sammen med økt fravær i den videregående skolen.

Han vil gjeninnføre grensa fordi han er redd for at elevene mister verdifull undervisning og for å forhindre skulk, skriver VG.

Det kan gjøres unntak hvis fraværet skyldes helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, religiøse høytider og lignende.

Mer frafall

Også Elevorganisasjonen reagerer på fraværsgrensa. De mener i motsetning til Torbjørn Røe Isaksen at det kan føre til mer frafall - ikke mindre.

– Kunnskapsministeren bryr seg ikke om den kunnskapen vi har om ungdoms psykiske helse eller om årsaker til fravær. Han sitter istedenfor på kontoret sitt og tror at alt fravær skyldes late elever og skulking, sier Elevorganisasjonens leder Kristoffer Hansen til VG.