– Vi hører om ansatte som jobber opptil tre uker i strekk, uten en eneste dag fri

Siden 2015 har Arbeidstilsynet gjennomført en rekke tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen. Ved flere av virksomhetene på Romerike ble det avdekket brudd på arbeidsmiljøloven.