Arbeidstilsynet slo til: La ned arbeidet på ni byggeplasser med umiddelbar virkning

– Det foregår mye farlig arbeid der ute.