Finansdepartementet har regnet på skatteeffekten av å gå fra 7,5 til 6 timers arbeidsdag, skriver E24. Dette skjer etter at Høyres Henrik Asheim stilte spørsmål om hvor stor skatteøkning som må til for å sikre statens inntekter ved et slikt kutt i arbeidstiden.

Isolert sett kan den reduserte arbeidstiden føre til at tilgangen på arbeidskraft faller med 15,8 prosent. Da blir inndekningsbehovet i overkant av seks prosent av fastlands-BNP og en økning i skatt på 8 prosentpoeng, skriver Jensen i sitt svar.

Dersom man tar med at den økte skatten fører til en ytterligere reduksjon i arbeidskraften, kan husholdningenes skattesats øke med 11 prosentpoeng. Jensen legger også til at dersom lønnsveksten ikke justeres ned tilsvarende nedgangen i arbeidstid, blir næringslivets konkurranseevne kraftig forverret.

Høyere effektivitet og inkludering av flere i arbeidslivet er blant Fagforbundets argumenter for å kutte i arbeidsdagene.

Førsteamanuensis Tarjei Havnes ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo er ikke umiddelbart overbevist.

– Det er ikke opplagt hvordan dette vil slå ut, men det er vanskelig å tro at effektiviteten skal forbedres så mye at det gjør opp for tapt arbeidstid.