Innvandrere oftest skadd på jobb

Utsatt: Innvandrere er mer utsatt for risiko enn norske ansatte.
Foto: NTB Scanpix

Utsatt: Innvandrere er mer utsatt for risiko enn norske ansatte. Foto: NTB Scanpix

Av

Innvandrere i håndverksyrker blir fire ganger oftere skadd på jobb enn nordmenn.

DEL

De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser og damp. Tallene kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Den viser at innvandrere i håndverksyrker oftere rapporterer om helseplager enn norske håndverkere. I tillegg rapporterer de oftere om løft i ubekvemme stillinger og stående arbeid, og at de sjeldnere kan ta pauser. Hovedtyngden av håndverkerne er sysselsatt i bygg- og anlegg.

– Rapporten viser at håndverkere som er innvandrere er mer utsatt for risiko enn norske. Arbeidsgivere og de som leier inn innvandrere eller utenlandske arbeidstakere, må bli bedre til å forebygge og redusere risiko for denne gruppen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Bygg- og anlegg er en av næringene med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker, alle arbeidstakere sett under ett. (NTB)

Artikkeltags