Varsler masseoppsigelser: – Mange er veldig bekymret

– Kriteriet for å klassifisere nedbemanning som «masseoppsigelser» er mer enn 10 personer innen et tidsrom på 30 dager. Nedbemanningen vil komme inn under dette kriteriet.