Støre sa at han støtter Trond Giskes beslutning om å trekke seg som nestleder i partiet, og at Giske ikke har opptrådt i tråd med Arbeiderpartiets verdier.

– Det handler ikke om juss, men om tillit. Det vi nå vet, er tilstrekkelig for å si at han har oppført seg på en måte som ikke er forenlig med våre verdier og vårt regelverk, sa Ap-lederen.

De siste ukene har Arbeiderpartiet jobbet med å innhente dokumentasjon i forbindelse med et ukjent antall varslersaker.

– Vår holdning var da og nå: Vi tror på varslerne, og på samme måte har vi et ansvar for at den det varsles mot også skal få komme med sin versjon. Hovedbildet er at denne dokumentasjonen underbygger varslernes historie, sa Støre.

Ingen anmeldelser

Giske har hatt to møter med partiledelsen for å kommentere varslene, og i løpet av uken skal han gi en ny, skriftlig kommentar. Støre bekreftet at Trond Giske bestrider noen av varslene som er kommet mot ham.

Han sa også at ingen av varslene er anmeldt.

– Meg bekjent er det ingen av sakene som er anmeldt etter straffeloven, og jeg har heller ikke gitt noe slikt råd, sa Støre.

Ferdig som finanspolitisk talsmann

Giske går også av som partiets finanspolitiske talsmann.

– Vi vil raskt ta opp dette i stortingsgruppa og sørge for Arbeiderpartiet får på plass en ny finanspolitisk talsperson, sa Støre.

– Giske skal tilbake til Stortinget. Alle har mulighet til å opparbeide seg tillit som har gått tapt, sier Støre.

Nytt utvalg

Sentralstyret i Arbeiderpartiet bestemte mandag at et eget utvalg skal se på hvordan partiet håndterer påstander om seksuell trakassering. Utvalget skal ledes av tidligere statsadvokat og statssekretær i Justisdepartementet Pål Lønseth.

– Utvalget skal se på dagens rutiner for seksuell trakassering og se på de rutiner og prosedyrer vi har for å følge opp på en god måte og for å ha en god beredskap i framtiden, sa Kjersti Stenseng.

Utvalget skal ha kort frist for å levere sitt arbeid, understreker partisekretæren.

Tidslinje over Giske-saken

Utviklingen i varslingssakene som har dukket opp mot Trond Giske den siste tiden.

2017:

* Dagens Næringsliv skrev 7. desember at Anniken Huitfeldt, som leder Aps kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper. Overfor NTB har Huitfeldt presisert at hun har sagt at man skal melde fra hvis man hører om seksuell trakassering, ikke spre rykter om det.

* Onsdag 13. desember publiserte Dagens Næringsliv den første saken om at partiledelsen hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske».

* Dagen etter fulgte VG opp med en sak om at SMS-er fra Giske til et AUF-medlem i 2011 hadde skapt intern konflikt i partiet. Det ble presisert at nestlederen ikke var anklaget for trakassering.

* Fredag 15. desember sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRKs Politisk kvarter at ut fra det han hadde lest i avisene, måtte han avvise at Giske hadde opptrådt upassende.

* I et opprop 20. desember advarte flere profiler i Oslo Ap mot en «giftig partikultur».

* 21. desember var Giske i møte med partilederen om varslene. Partiet sendte ut en pressemelding der Giske sterkt beklager sin egen oppførsel. Samme kveld stilte han i Dagsrevyen, der han uttalte: «Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er i tråd med de verdiene jeg ønsker å opptre etter».

* Samme kveld ble det kalt inn til et hastemøte i Aps sentralstyre der Støre orienterte om saken.

* Fredag 22. desember kommenterte Støre saken overfor pressen. Han uttalte at han ikke har bedt Giske om å gå, men understreket at tilliten til Giske er svekket og at nestlederen har lite å gå på. Samme dag uttalte flere medlemmer i partiet at de mener Giske må trekke seg fra nestledervervet.

* Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel. – For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik.

* Senere samme kveld skrev Giske på Facebook at han er sykmeldt. – Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykmelding fra min lege, skrev han.

* Lille julaften varslet Støre at han innkaller sentralstyret til møte om Giske-saken. Samtidig varslet han et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Sentralstyremøtet finner sted tirsdag 2. januar klokken 13.

2018:

* 1. januar: Støre sier at Trond Giske fritas fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid. «I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Giske og jeg enig om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid», heter det i en pressemelding fra Støre.

* Samme dag svarer Giske ved å legge ut en melding på Facebook der han skriver at han har meddelt Støre at slik situasjonen er, er det umulig å utøve oppgavene som nestleder i Ap på en god måte. Giske skriver at det er kommet grunnløse og falske varsler, lekket til mediene av anonyme kilder. «Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter og spredt i sosiale medier», skriver han.

* 2. januar: Møte i Arbeiderpartiets sentralstyre om varslene mot nestleder Trond Giske.

* 7. januar: Giske skriver på Facebook at han trekker seg som nestleder på varig basis og samtidig stiller sin plass som leder for Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget til disposisjon.

* 8. januar: Møte i Aps sentralstyre.