Vil bevilge nesten 10 millioner kroner for at flere kan lade elbilen hjemme

Sameier og borettslag kan søke om pengestøtte til ladepunkter.