Gå til sidens hovedinnhold

Pengene strømmer inn i kraftselskapet

Artikkelen er over 2 år gammel

Akershus Energi fikk et overskudd på 144 millioner kroner i 2017. Et resultat av høy produksjon, nysatsing og god kostnadskontroll, ifølge konsernsjefen.

– Det gode resultatet i 2017 er et resultat av høy produksjon, satsing på nye forretningsområder og god kostnadskontroll, sier konsernsjef Jørn Myhrer i en pressemelding.

– Vi har gjennom flere år jobbet aktivt for tilpasse kostnadene til et lavere prisnivå, og investert i områder som ikke er påvirket av kraftpris. Dette høster vi nå gevinsten av, legger han til.

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmesalget var i 2017 på henholdsvis 2.553 GWh og 173 GWh, mot 2.380 GWh og 157 GWh i 2016. Vesentlig økt volum i forhold til året før både for vannkraft- og fjernvarmevirksomheten er sentralt for konsernresultatet i 2017.  

144 millioner kroner

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer, vesentlige engangsposter og ikke kontrollerende interesser på 144 millioner kroner i 2017, mot 136 millioner kroner i 2016, går det fram av pressemeldingen.

Dette gjenspeiler ifølge selskapet resultatet fra den underliggende virksomheten, og anses av konsernet selv som meget godt.

Konsernet hadde i 2017 en såkalt EBITDA – altså inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger – på 539 millioner kroner, mot 459 millioner i 2016. Dette gir en EBITDA-margin på 62 prosent, konstaterer Akershus Energi.

Fakta

  • Akershus Energi har produsert vannkraft siden 1922 og fjernvarme siden 2005. De senere årene har selskapet investert i datasenter, infrastruktur, eiendom og solkraft. 
  • Satsingsområder: Effektiv, fornybar energiproduksjon. Aktiv krafthandel og lønnsomme investeringer. Utbygging av vannkraft og fjernvarme. Datasenter og infrastruktur.
  • Akershus Energi eies av Akershus fylkeskommune, og skal være en regional utviklingsaktør innen energi og miljø.
  • Selskapet har hovedkontor på Glommas østbredde ved kraftstasjonene på Rånåsfoss.
  • Konsernsjef er Jørn Myhrer, mens Frank Sagvik er daglig leder for Akershus Energi Varme.

 

Konsernet slår fast at målet er å vokse ytterligere på vannkraft, og at man i størst mulig grad vil bruke den finansielle evnen til stor- og mellomskala vannkraftinvesteringer.

Varmevirksomheten (Akershus Energi Varme) viser også en god lønnsomhetsutvikling, og selskapet hadde et resultat etter skatt på 28 millioner kroner og et EBITDA på 60 millioner kroner i 2017, heter det i pressemeldingen.

Verne om vannkraften

«2017 ble et rekordår når det gjelder produksjon av vannkraft og fjernvarme. Mye nedbør og en brukbar vinter bidro til svært gode produksjonstall. Men, det skyldes også en solid organisasjon og dyktige medarbeidere med høy kunnskap og lang erfaring,» skriver konsernsjef Jørn Myhrer i selskapets årsrapport, som du kan lese her.

 

Han avslutter sin årsoppsummering med følgende budskap til myndighetene:

«Vi retter oss også inn mot nye teknologiske løsninger og energiprodukter, men det er viktig at myndighetene ikke brekker ryggen på vannkraften i begeistringen over andre energikilder og løsninger.»

Kommentarer til denne saken