Dobbelt jubileum på Ahus

Jubilant: I år fyller smittevern på Ahus 50 år. Arbeidet de gjør er en viktig del av sykehusets pasientsikkerhetsarbeid.

Jubilant: I år fyller smittevern på Ahus 50 år. Arbeidet de gjør er en viktig del av sykehusets pasientsikkerhetsarbeid. Foto:

Både 50- og 40 års «jubilanter» feires på Ahus i disse dager, men det er et par jubilanter utenom det vanlige. 

DEL

I år fyller nemlig smittevern på Ahus 50 år, og mikrobiologi ble etablert som egen avdeling for 40 år siden på samme sykehus.

Sistnevnte er et ganske ungt fag ifølge smittevernoverlege, Silje Bakken Jørgensen.

– Tidligere måtte alle prøver sendes til en annen lab, i dag er mikrobiologi en helt sentral del av sykehusets avdelinger, forteller hun til RB.

– Det er en fantastisk utvikling. Med moderne genetikk kan man identifisere og undersøke resistens i de ulike bakteriene mye raskere, dette på et molekylært nivå uten å måtte vente på at bakteriene vokser, poengterer hun.

Oppdatert kunnskap

Ahus, eller Sentralsykehuset i Akershus som det het i sin tid, var også første sykehus i Norge med egen hygienesykepleier i 1969.

– Det ble holdt kurs i hygienesykepleie på 70-tallet, men utdannelsen ble ikke etablert i Norge før langt ut på 80-tallet. Etter hvert har det kommet dedikert personell ved alle sykehus, forteller Bakken Jørgensen.

Pris: Silje Bakken Jørgensen er smittevernoverlege ved Akershus universitetssykehus, og ble nylig tildelt den nasjonale prisen «Årets smitteverner».

Pris: Silje Bakken Jørgensen er smittevernoverlege ved Akershus universitetssykehus, og ble nylig tildelt den nasjonale prisen «Årets smitteverner». Foto:

I dag jobber smittevernavdelingen med utstrakt undervisning til andre avdelinger, i tillegg til infeksjonsovervåking, utbruddsoppklaring og infeksjonsforebygging.

– Vi passer på at organisasjonen får rådgivning og at kunnskapen er oppdatert, og samarbeider tett med smittevern-kontakter ved alle de kliniske avdelingene.

Den mikrobiologiske avdelingen har i tillegg utvidede åpningstider for å gi rask diagnostikk, slik at pasienter får riktig tilpasset antibiotikabehandling.

Stort fokus

Ettersom det er flere tiår siden resistensproblemene begynte å gjøre seg gjeldende, har avdelingen lenge overvåket sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens.

– Det er et økende problem som vil påvirke mange deler av medisinen. Dersom pasienter gjennomgår kreftbehandling eller skal opereres, er man mer mottakelig for infeksjoner. Disse er ikke alltid like lette å behandle, forklarer hun.

Noen bakterier er nemlig resistente mot nesten alle former for antibiotika.

– Ute i verden gjøres det derfor forsøk med fagterapi, der virus angriper bakterier, og man tester probiotika mot aggressive bakterier.

– Mennesker er et økosystem som forskes på, for verten påvirker bakterien og motsatt. Det pågår mye spennende forskning, forteller hun.

Jubileene markeres på Ahus med faglige foredrag rundt aktuell forskning. Senere i november skal «World Antibiotic Awareness Week» markeres på sykehuset.

Artikkeltags