Flere barn får diabetes – slik oppdages det i tide: – Jeg ble overrasket

Ferske tall viser en økning blant barn og unge som får diabetes. Tar man ikke symptomene på alvor, kan det utvikles syreforgiftning.