– Det er mistanke om at noen til fordel for en fremmed stat samler inn opplysninger som, hvis de hvis de blir kjent for en slik stat eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder samfunnets infrastruktur, så som opplysninger om helseberedskap, opplyser påtaleansvarlig Line Nyvoll Nygaard fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Angrepet etterforskes som et mulig brudd på straffelovens paragraf 121: Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. PST startet etterforskningen 14. januar.

Nygaard er svært sparsommelig med opplysninger, men ifølge henne har PST innledet etterforskning på bakgrunn av anmeldelsen fra Helse sørøst, samt øvrig informasjon PST satt på.

Helse sørøst: – Alvorlig

Kommunikasjonsdirektør i Helse sørøst, Gunn Kristin Sande, sier til NTB at de har jevnlig dialog med alle sykehusene om situasjonen.

– Så langt er det ikke noe som tyder på at innbruddet har hatt konsekvenser for pasientbehandling eller pasientsikkerhet, eller at pasientdata har kommet på avveie, opplyser Sande.

– Men som vi hele tiden har sagt, det er for tidlig å trekke sikre konklusjoner, sier hun, og understreker at de ser alvorlig på situasjonen og at de jobber kontinuerlig med tiltak knyttet til datasikkerhet.

Da dataangrepet ble kjent, opplyste helseforetaket at innbruddet tydet på profesjonelle og avanserte aktører. Sande utdyper:

– Både helsetjenesten og andre opplever stadige forsøk på dataangrep, og som regel klarer vi å stoppe disse. Denne gangen er det avdekket innbrudd i datasystemene, sier hun.

Få opplysninger

Nygaard i PST vil ikke gå inn på om de mistenker at det er pasientjournaler eller beredskapsplaner som er på avveie og vil ikke si om de mistenker konkrete stater, men sier etterforskningen blant annet skal avdekke om en fremmed makt står bak angrepet.

Etterforskningen er i en helt innledende fase og er gitt høy prioritet. Det er innledet et tett samarbeid med aktuelle offentlige myndigheter. PST deltar i koordineringen gjennom Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS).

Angrepet i januar

​Mandag 8. januar ble Sykehuspartner, som er en del av Helse sørøst, varslet om at det pågikk unormal aktivitet i datasystemene i regionen.

Helseforetaket mistenkte at profesjonelle står bak, og PST og Kripos ble koblet inn i saken.

– Dette er en alvorlig situasjon, og det er satt i gang tiltak for å begrense skadene i forbindelse med innbruddet. Når vi vet at det pågår slik aktivitet rettet mot våre systemer, er det viktig at alle ansatte i helsetjenesten følger de råd som gjelder for bruk av IKT i tjenesten, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da dataangrepet ble kjent.

(©NTB)