– Jeg føler et stort ansvar som følger med en slik utnevning. Noe av det aller viktigste vi kan gjøre for norsk sikkerhet er å jobbe mot ekstremisme. Dessverre representerer islamistisk ekstremisme en stor terrorfare i hele Europa, og vi har mye å gjøre på kort og lang sikt, også her hjemme, sier Raja om utnevnelsen til Utrop.

Gruppen The Ad Hoc Committee on Countering Terrorism ble etablert av en komité i OSSEs parlamentariske forsamling i Minsk juli i fjor. Den skal blant annet vurdere terrortruslene i regionen og støtte medlemsstatene i å utvikle effektive og menneskerettighetsbaserte tiltak mot terror. Gruppen skal også fremme dialog mellom folkevalgte i medlemslandene og utveksling av erfaringer om problemstillinger knyttet til terrorbekjempelse.

Ifølge E-tjenestens trusselvurdering som ble lagt fram mandag, befinner rundt 40 fremmedkrigere med tilknytning til Norge seg fortsatt i Midtøsten. Ifølge Utrop er det samme tallet for Europa rundt 7.000 personer, noe som gjør Raja bekymret.

– Norge bør være en pådriver i Europa for å lage regelverk som kan straffeforfølge de grusomme kriminelle handlingene som er begått, samt ta initiativ til å strafferegulere både å delta i og å tilslutte seg en terrororganisasjon, og å tilby og motta trening med formål om å begå terror, sier Raja.

Han mener Norge også må bidra til at det enorme terrormaterialet på nett som bidrar til selvradikalisering, blir fjernet.

– Det er grunn til å være alvorlig bekymret når flere av disse nå kan returnere til Europa, sier Raja.