– Permitteringer gjenopptas ved kontrolltårnet ved Oslo lufthavn etter at sommerperioden er over og trafikktallene igjen har blitt redusert, bekrefter Erik Lødding, leder for strategi og samfunnskontakt i Avinor Flysikring overfor RB.

Dette er andre runde med permitteringer i tårnet på hovedflyplassen.

– Vi hadde en første runde i vår, sier Lødding.

– Hvor mange permitteres nå?

– I denne omgang er det snakk om ca. 10 medarbeidere som har mottatt permitteringsvarsel.

Fire måneder

Lødding forteller at varigheten for permitteringene som er varslet varierer noe, men at det i snitt dreier seg om rundt fire måneder. Men ting kan endre seg - både den ene og andre veien.

– Permittering kan forlenges ved behov, eller trekkes tilbake dersom vi opplever en markant trafikkøkning i løpet av permitteringsperioden, opplyser Lødding.

Kraftig nedgang

Avinors ferske trafikktall bekrefter at det blir roligere igjen i lufta etter sommeren.

Flytrafikken i august falt med nesten 60 prosent sammenlignet med i fjor.

– Gjennom sommeren var trafikken økende uke for uke, mye grunnet ferietid og endrede reiseråd. Økningen vedvarte til og med første uken i august. Fra da av har trafikken vært avtakende, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor i en pressemelding.

Totalt sett viser tallene for august en nedgang på 51 prosent i innenlandstrafikken og en nedgang på 84 prosent i utenlandstrafikken fra Avinors lufthavner, sammenlignet med august 2019.

Før sommeren trodde Avinor på en oppgang i trafikken utover også utover kommende høst iog vinter. Nå er de ikke like sikre

– Vi ser nå at dette er en situasjon som vil vedvare, og det vil nok dessverre ta lang tid før flytrafikken er tilbake på et 2019-nivå. Utviklingen fremover forventer vi at i stor grad vil bero på når en vaksine er klar til massedistribusjon, sier Riise.

Leder i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, sier at permitteringene ikke kommer overraskende.

– Gitt den alvorlige situasjonen vi er i, utviklingen i trafikken samt utviklingen av smittesituasjonen knyttet til COVID-19 kom ikke dette veldig overraskende på oss, og det er dessverre en naturlig konsekvens av tingenes tilstand, sier han.