Lokalvalget er over for denne gang. Et nytt korps skal spille på lag. Hjertesakene skal prioriteres. Alle er vel enige om at alle skal få det bedre. Det bli spennende å se hvilke metoder som velges. Det blir spennende å se hva som velges bort.

Hjertesak

Den hjertesaken som var avgjørende for mitt valg er jeg særlig spent på. Så vidt jeg kan forstå har enkelte partier basert sin holdning på feilaktig kunnskap.

Det gjelder Kjeller.

Min påstand: Det koster kommunen ingenting ekstra å regulere området Kjeller Flyplass til dagens bruk, pluss museal virksomhet. Den endrer ikke tomteverdiene.

Utbyggere som allerede har kjøpt etter nåværende regulering, må rettslig forholde seg til den reguleringen som forelå da de kjøpte.

Øker tomteprisen

Det som koster er hvis kommunen selv vil kjøpe og forvalte området etter først selvå ha regulert det til formål som øker tomteprisen vesentlig. Kommunen må betale den nye prisen. Staten ved Forsvaret vil selvsagt tjene grovt på det, enten det blir kommunen eller private som kjøper, selv om rydding av grunnen vil ta mye tid og penger for selger.

Staten kan ikke pålegge Lillestrøm kommune å kjøpe og drifte flyplassen, selv om nåværende regulering så godt som opprettholdes.

Infrastruktur

Som eier vil kommunen kunne selge områder videre til private utbyggere. Krav i utbyggingsavtaler vedrørende bidrag til infrastruktur vil antagelig bli svært kostnadskrevende for nye eiere. Det er vanskelig å tro at utbyggingsplanene vil fange opp all infrastruktur som må til. Dette må etter hvert dekkes gjennom kommunebudsjettet, altså oss.

De høye utbyggingskostnadene vil hindre småbarnsfamilier og førstegangskjøpere å etablere seg bare med egne midler – hvis det er dem som er alibiet for utbygging. Alt i alt vil det være duket for at det ikke blir en snarlig utbygging.

Hvis Staten ved Forsvaret velger å legge ned all flyrelatert virksomhet på Kjeller, kunne de istedenfor å la anlegg og bygninger forvitre, leie ut eller selge til institusjoner som vil drifte området etter den nye, lite inngripende reguleringen.

Har nåværende eiere undersøkt: Helikoptervirksomhet for brannvesen? Ambulanse? Politi? Turist-trafikk? Eller test-arena for nye, stillegående doninger? Eller annet som Kjeller-miljøet finner på? Flyklubb? Litt av hvert? Innovasjon foregår ikke bare i kontorer.

Vent en generasjon

Noen som ikke er nevnt hittil, ser nok fram til at Kjeller helt opphører som flyplass. Det er eiere av tomter som ligger innenfor vernesonene for høyder for utbygging. Jeg håper de besluttende politikere sjekker habiliteten sin.

Hvem tjener på at Kjeller flyplass blir bygget ut nå? Kan det være selskaper som handler i eiendom?

Hvorfor kan ikke flyplassen spares inntil videre slik at neste generasjon kan bestemme hvordan å bruke dette verdifulle området?

Karin Ingebrigtsen, Lillestrøm