Gå til sidens hovedinnhold

Studentene startet egen bedrift – nå satser de på å ansette to-tre personer

Artikkelen er over 2 år gammel

Venninnene Madeleine Modin Kjellmann og Ragnhild Oskarsen har ikke jobbet med eldre tidligere, men med et brennende engasjement for de eldre, startet de opp firmaet Privat Omsorgstjeneste AS.

I en leilighet på Torshov i Oslo, driver Madeleine Modin Kjellmann (26) fra Skedsmo og Ragnhild Oskarsen (26) sin virksomhet.

Jentene møttes som bachelor-studenter på studieretningen «økonomi og administrasjon», men er i dag kollegaer i eget ny-oppstartet firma. Med høye ambisjoner har de et mål om å aktivisere de eldre, få ned terskelen for å be om hjelp og avlaste pårørende.

– Vi ønsker å gjøre en forskjell og bidra til at de eldre kan bo hjemme lengst mulig. De eldre har ofte vanskelig for å be om hjelp, det sitter langt inne, sier Kjellmann.

Mange ensomme eldre

Kjellman påpeker det i dag er mange ensomme eldre som man ikke når ut til. Disse tillhører verken det offentlig eller private tilbudet. Tiden strekker ikke til for alle, og en tanke bak konseptet er derfor å fungere som en avlastning for de pårørende.

– Vi fokuserer på å ta hensyn til brukernes behov, kanskje de bare trenger noen å prate med, legger Oskarsen til.

Jentene hjelper til med daglige gjøremål hjemme, og tilbyr også å bli med til frisøren og på handletur. De stiller også opp ved reiser, både  i Norge og til utlandet.

Prisene starter på 515 kroner timen, med tillegg for kvelder og helgene.

Per dags dato har firmaet flere faste kunder. I mellom de faste kundene har de også enkeltoppdrag her og der.

En hjelpende hånd

Ideen om et privat omsorgstilbud til de eldre kom blant annet fra situasjonen til jentenes besteforeldre. Med store avstander og en travel hverdag er det ikke alltid lett å strekke til.

– Jeg skulle ønske at jeg kunne hjulpet til mer hos dem, sier Oskarsen.

Modin Kjellmann påpeker at de ikke ønsker å være en direkte konkurent mot det offentlige tilbudet som allerede finnes, men å være et suplement og tilby det lille ekstra.

– Vi ser jo et stort behov for å bedre de eldres hverdag, selv om det offentlige har et tilbud de også, fortsetter hun.

Oskarsen er enig med Kjellman og forklarer hvordan både fysiske og psykiske plager kan unngås, dersom man får nok hjelp og avlastning. Ved å for eksempel arrangere aktiviteter som bowling, bingo eller cafebesøk ønsker de å bidra til god helse og økt livskvalitet.

Under etablering

Som en ny-oppstartet bedrift, er firmaet fortsatt under etablering. I fremtiden ønsker jentene å omsette slik at de kan opprettholde en stabil 
likviditet til å kunne betale sine fremtidige ansatte, og klare å utvikle bedriften til det bedre.

– Vi jobber ingenting ved siden av, og har satset hundre prosent på dette. Målet er at vi skal få bedriften opp og gå. Vi jobber mange gratistimer, men håper det blir verdt det, sier Kjellmann.

Før opprettelsen av bedriften ble det gjennomført en undersøkelse på et dagsenter i Oslo. Der snakket jentene med flere eldre, og fikk tilbakemelding på at det var noe de absolutt kunne tenkt seg.

– Det er også flere som supplementerer de kommunale tjenestene med private tjenester, forteller Kjellmann.

– Markedet er absolutt der og det vil bare bli større. Det blir bare flere og flere eldre mennesker i Norge. Behovet for helse- og omsorgstjenester vil rett og slett vokse kraftig i takt med det antallet eldre som øker, legger hun til.

Med seg på laget har de en hjemmesykepleier, som blant annet er med til de eldre som trenger helserelatert hjelp. 

– Vi har også nå satt i gang en ansettelsesprosess, hvor vi sikter på å ansatte 2-3 personer i løpet av januar/feburar, sier Kjellmann.

Satset litt

På spørsmål om hvor mye penger de har satset svarer de:

– Vi har satset 30.000 kroner. Selv med et såpass lite innskudd har vi fortsatt troen på at vi skal kunne realisere drømmen vår om å gjøre hverdagen bedre for de eldre.

Oskarsen legger til at hun selv har flere år med utdanning, og at både familie og kjæreste lurer på når hun skal begynne å tjene penger.

– Jeg fortalte dem at jeg skulle starte et firma med en venninne, og at det kanskje ikke blir lønn på et par år, sier hun og ler.

Ønsker å utvide til Romerike

Jentene forteller til Romerikes Blad at de lærer noe nytt hver eneste dag, og at de alltid har hatt lyst til å gjøre noe på egenhånd.

– Når vi kom i prat om denne ideen, kjente vi at dette var noe vi virkelig ville satse på. Det er noe vi brenner for og vi ønsker å gjøre en forskjell, sier Kjellmann.

Som kollegaer kjenner jentene til hverandres styrker og svakheter, og poengterer det er viktig å støtte hverandre på dårlige dager.

– Jeg er opptatt av at ting ikke skal være rosenrødt hele tiden, det må være lov til å si ifra om ting, sier Oskarsen.

Foreløpig har Modin Kjellman og Oskarsen tilbudt tjenesten til eldre i Oslo, men ønsker å utvide til Romerike.

– Vi ser hvor behovet er, og tilpasser oss etter det.

Samarbeid med andre gründervirksomheter innen helse og omsorg kan bli aktuelt i fremtiden, for et enda bedre tilbud til de eldre. 

Skespsis til privat omsorg

Flere er skeptiske til private helsetjenester, og mener det er en oppgave det offentlige skal håndtere. Helge Eide, direktør for interessepolitikk i Kommunenes Sentralforbund (KS) – som representerer kommunene – tviler på at markedet for private helsetjenester vil bli stort i Norge:

– Det vil være stort behov for økt kapasitet i omsorgstjenestene i årene framover, ikke minst på grunn av økningen i antall eldre. Det vil nok være behov for supplerende tjenester som den enkelte betaler for selv, men det er vanskelig å se for seg at det kan bli et omfattende marked.

– Kan du si noe om hvordan man bør jobbe for å gi tilstrekkelig hjelp til de eldre?

– I framtiden vil hovedutfordringen neppe være verken tilgjengelig arbeidskraft eller offentlig finansieringsevne, til å øke antallet ansatte i omsorgstjenestene. Dette i forhold til antall eldre (over 80 år) som vokser. Økt satsing på å forebygge framtidige pleiebehov gjennom hverdagsmestring, bruk av velferdsteknologi, god tilrettelegging for aldersvennlige samfunn og satsing på kompetanse, er stikkord på hva som er viktig for å møte denne utfordringen, slik at de som har behov for hjelp får det.

Eide deler Kjellmann og Oskarsens mål om at de eldre skal få bo hjemme lengst mulig.

–Det er helt sentralt for utformingen av pleie og omsorgstjenestene generelt i framtiden.

Privat Omsorgstjeneste AS tilbyr blant annet:

  • Handle inn sammen (klær/mat)
  • Rydding og sengetøyskift
  • Frisørbesøk
  • Matlaging
  • Gå tur med hunden sammen
  • Lege- og sykehusbesøk
  • Papirarbeid
  • Bake sammen
  • Gå på kino sammen
  • Kilde: Privatomsorgstjeneste.no

Kommentarer til denne saken