Gå til sidens hovedinnhold

Ny spalte i RB Helg: Spør advokaten gjennom Romerikes Blad

Artikkelen er over 1 år gammel

Skulle du gjerne spurt en advokat om noe du lurer på? Advokatene hos Tønset svarer RB-leserne i vår nye spalte «Spør advokaten».

Fra før har RB Helg en samlivsspalte, der familieterapeuter ved Familievernkontoret svarer på spørsmål om familieliv, sex og samliv. I samarbeid med Advokatfirmaet Tønset AS i Lillestrøm gir vi nå leserne en mulighet til å få stille juridiske spørsmål.

Hva trenger å stå i en samboeravtale for at det ikke skal bli konflikt den dagen dere eventuelt velger å skille lag? Hvordan bør du best sikre deg at arveoppgjøret går mest mulig smertefritt og uten krangel? Hva med testamente? Trenger man å ha det? Og – hva hvis du plutselig står midt oppe i en opprivende konflikt om hvem som skal ha omsorg for barna etter et samlivsbrudd. Hva gjør du da?

Dette er eksempler på juridiske problemstillinger advokatene hos Tønset kan svare på i RBs nye spørrespalte.

Lene Tønset påpeker at mange tvister kunne vært unngått dersom man hadde kjent til hvilke rettigheter man har og i hvilke tilfeller det kan være lurt å ha skrevet en avtale på forhånd. Det gjelder for eksempel samboeravtale, ektepakt, testament og fremtidsfullmakt.

– Det er viktig å være oppmerksom på hvordan avtalen utformes, både for å sikre at den er gyldig og at den ikke gir rom for tolkningstvil og konflikt, sier advokat Lene Tønset.

Les også

Dette bør du passe på som samboer

Trenger ikke ende i retten

Ikke alle tvister trenger å ende i retten, påpeker advokatene.

– Vi ser ofte at mange tvister kan løses gjennom rådgivning og dialog. Det er generelt en viktig oppgave for en advokat å forsøke få løst en sak i minnelighet. Det er de færreste sakene som ender i retten. Og ender de der, så finnes det også tilrettelagte ordninger slik at man kan forsøke å hjelpe partene til å bli enige, sier advokat Camilla M. Abrahamsen.

– Det gjelder blant annet for foreldretvister om barnefordeling, hvor domstolen har et fokus på å få til en avtale mellom partene. Det er mange fordeler ved å komme til enighet. Foreldrekonflikter har ofte en negativ innvirkning på barn, sier advokat Nina Oskarsson.

Mange tror det er dyrt å gå til advokat, men med gode råd kan mange tvister løses i minnelighet på et tidlig stadium. Innenfor flere rettsområder vil en del kunne ha krav på fri rettshjelp. Det er også slik at noen har forsikringsordninger som dekker advokatutgifter.

Slik stiller du spørsmål

Advokatene i Advokatfirmaet Tønset AS har blant annet bred erfaring med familierett, arv og skifte, barnerett og barnevern. Advokatene jobber også jevnlig med saker innen arbeidsrett, trygderett, utlendingsrett, personskade, forsikringssaker og strafferett.

Spalten blir etter samme mal som samlivsspalten og vil bli å finne i RB Helg og på rb.no.

Har du et spørsmål du vil stille, sender du det på e-post til trkj@rb.no. Redaksjonen vil velge ut hvilke spørsmål som blir besvart. Det er fullt mulig å være anonym.

Dette er advokatene hos Tønset:

Lene Tønset


Lene Tønset opprettet Advokatfirmaet Tønset AS i 2012. Hun har siden 2003 hatt sitt hovedarbeidsområde innen erstatnings- og forsikringsrett på vegne av skadelidte etter trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader og fritidsskader. Hun har bred erfaring innen arve- og familierett, samt som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker.


Camilla Myhrer Abrahamsen

Har jobbet hos Advokatfirmaet Tønset siden mai 2018. Abrahamsen har lang fartstid fra offentlig forvaltning, blant annet som nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE). I Advokatfirmaet Tønset arbeider hun i det vesentlige med familierett/foreldretvister, barnevern, arv, arbeidsrett, utlendingsrett og bistandsadvokatoppdrag.

Nina Oskarsson


Har jobbet hos Advokatfirmaet Tønset siden 2013. Oskarsson har spesialisert seg innen barnerett og barnevernsrett, og skrevet masteroppgave om bevisverdien av dommeravhør av barn. I Advokatfirmaet Tønset jobber hun primært med familierett/foreldretvister, barnevern, arv, trygderett/NAV og bistandsadvokatoppdrag

Ruth Nying Frøland


Har jobbet i Advokatfirmaet Tønset siden desember 2019. Frøland har lang fartstid som advokat. I Advokatfirmaet Tønset arbeider hun i det vesentlige med familierett/foreldretvister, barnevern og personskade, yrkesskade/trafikkskader, forsikringssaker samt bistandsadvokatoppdrag.


Anne Merete Evenrud

Har jobbet hos Tønset siden juni 2019. Hun har 15 års erfaring med strafferett, både som politiadvokat i Romerike politidistrikt og i Kripos, og som konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter. Har bred erfaring innen strafferett, og særskilt kompetanse innen vold- og sedelighetssaker. Hos Tønset jobber hun med forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag, utlendingsrett, familierett, trygderett/NAV, arv/skifte og barnevern.

Kommentarer til denne saken