På oppdrag for Senterpartiet i Viken har InFact gjennomført intervjuundersøkelser blant over 600 respondenter i de tre stortingsvalgkretsene som nå utgjør Viken fylkeskommune om synet på deling av det dette nye fylket.

Undersøkelsen viser at det er et markant flertall i alle de tre fylkene for å oppløse Viken.

På spørsmålet: «Bør Viken fortsette som eget fylke, eller bør Stortinget gjeninnføre føre Østfold, Akershus og Buskerud?», svarte 60,6 prosent «Akershus, Buskerud og Østfold bør være tre fylker». 25,7 prosent svarte «Viken bør bestå» og 13,7 prosent svarte «Vet ikke».

– Undersøkelsen viser også at motstanden mot Viken er stor i alle de politiske partiene. Faktisk er det kun blant velgerne til Høyre at et flertall sier de er imot en oppløsning av Viken. Størst er motstanden blant velgerne til Sp, Rødt og Ap, skriver Senterpartiet i Viken i en pressemelding.

– Dette stadfester nok en gang hvor enormt stort feilgrep det var å tvangssammenslå Akershus, Buskerud og Østfold. Viken er for stort, for uhåndterlig, udemokratisk og fjernt fra folk, sier Anne Beathe Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet og fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken.

– Med tiden vil Viken føre til enorm sentralisering av makt og tjenester fra distriktene til de folkerike områdene. Når det skal kuttes, vil kjøttvekta rå. Det kan vi ikke sitte stille og se på. Derfor må Viken oppløses, sier Tvinnereim.

Mest motstand på rød side

Det er motstand mot Viken blant velgerne til alle partier, bortsette fra Høyre og Venstre. Det er særlig tydelig at velgerne til alle de rødgrønne partiene, fra Rødt til MDG ønsker oppløsning.

– Da skal vi innfri det. Senterpartiet går til valg på å oppløse Viken og gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold som egne fylker. Vi skal fortsette å gi fylkene flere oppgaver, blant annet vil vi at sykehusene igjen skal under folkevalgt styring, med politisk oppnevnte representanter fra fylkestingene i sykehusstyrene, sier Tvinnereim.

Litt flere kvinner enn menn – 62,1 prosent kvinner mot 59,1 prosent menn – ønsker de tre fylkene tilbake. Det er flest i Østfold som vil tilbake til den gamle fylkesinndelingen – 70,8 prosent – mot 55,6 prosent i tidligere Akershus og 60,8 prosent i Buskerud.

Høyre: – Vil være sløsing

Høyres gruppeleder i Viken fylkeskommune, Anne Marie Solli, er uenig.

– Høyre synes ikke det er noen god idé å opprette tre fylker igjen. Det mener vi er sløsing med ressursene nå som Viken er opprettet. Vi mener Viken fungerer bra. Den sentrale administrasjonen er satt og har lagt fram planer for blant annet samferdselsnettet og klimautfordringene. Det er brukt flere hundre millioner kroner på sammenslåingen. Det vil være sløsing å bruke ytterligere millioner til å opprette tre administrasjoner på nytt. Vi må komme videre og ikke stå og slure i omkamper. Vi kan heller konsentrere oss om bedre tjenester, mer til samferdsel og bedre skoler, sier hun.

– Seks av ti sier de ønsker de tre fylkeskommunene tilbake. Har du forståelse for det?

– Jeg tro at det de svarer på grunnlag av, ikke er en vurdering av funksjonene ved dagens fylkeskommune, men ut fra alt det negative som er sagt om den nye fylkeskommunen. Ja, det er et stort fylke, men størrelsen gjør ikke fylket dårligere ut fra de oppgavene fylket skal løse.

– Vil høyre fortsatt legge ned fylkeskommunene?

– Vår primære syn er å legge ned fylkeskommunene. Men vi har lagt det til side og sluttet opp om sammenslåingen. Vi er der at vi vil gjøre det beste ut av det – der vi er nå.

Romerikes Blad har på lederplass skrevet at det kan gå mot en reversering landets største fylke med nær 1,3 millioner mennesker.

– Gallupene tyder på et nytt flertall på Stortinget til høsten. Frp sier de har snudd, og når også Høyre synes å være på glid og vil ta en ny diskusjon om inndelingen av Viken, så er sjansen betydelig for reversering etter valget 13. september, skrev politisk redaktør Lars M.J. Hansen i april i år.

Mot slutten for Viken