I midten av juli kunne RB avsløre at politiadvokat Gjermund Hanssen hadde sagt opp sin stilling og ville slutte i jobben som påtaleansvarlig i Lørenskog-saken. Nå er erstatteren klar, melder Øst politidistrikt i en pressemelding.

«Kari Karlsen Aas tar over som påtalefaglig etterforskningsleder i saken etter Gjermund Hanssen. Aas har vært ansatt som politiadvokat i Øst politidistrikt siden 2015. Hun har hatt ansvaret for flere alvorlige saker, både svært komplekse og med forgreininger til utlandet, senest en større sak innenfor organisert kriminalitet og med europeisk samarbeid», skriver politiet.

Politiadvokatene Marie Falchenberg og Guro Holm Hansen vil også bistå i saken som for sistnevnte ikke er ukjent. De nærmere fire årene etterforskningen har pågått har nemlig Holm Hansen vært inn og fulgt saken tett.

– Saken har fortsatt høy prioritet i vårt distrikt. Dette er en krevende og kompleks sak og det har derfor vært viktig for oss å få på plass et faglig sterkt team med solid erfaring fra alvorlige straffesaker, sier leder for Felles enhet for påtale, Vibeke Schøyen.

Nye etterforskningsledere

Tidligere denne uka avslørte VG at etterforskningslederne Børge Rønning og Frode Lier hadde trukket seg fra saken. Nå er det også klart hvem som blir deres erstattere.

«Kristian Krohn og Trond Andre Solvang tar over som politifaglig etterforskningsledere i saken. Begge har lang og bred erfaring innen etterforskningsfaget, og har tidligere ledet flere alvorlige og komplekse saker, deriblant drapssaker. De er ansatt ved avsnitt grov vold og drap i Lillestrøm».

– Det er viktig for meg å understreke at de strukturelle endringer vi nå gjør i forbindelse med prioritering og ressurssetting av den videre etterforskningen av Lørenskogsaken, ikke er en nedskalering. Saken etterforskes fremdeles aktivt og dette teamet vil sikre god framdrift i saken, sier Schøyen. – Det vil bli en periode med overlapping frem til det nye teamet overtar ansvaret for saken. Inntil videre er Gjermund Hanssen fortsatt påtaleansvarlig, sier hun.