Nye Veier AS anbefaler 8 motorveifiler Sør-Odal–Kongsvinger. Som om Kongsvinger var en millionby.

Det er viktig å utrede billigere veiløsninger og en rask jernbane langsmed ny E16. Jeg er enig i at dagens tofelts E16 mellom Nybakk i Ullensaker og Slomarka i Sør-Odal ikke fungerer tilfredsstillende.

Galskap

Arbeiderpartiet håner Nye Veiers politiske anbefaling om å bygge ny E16 som motorvei langt inni granskauen:

– Det er galskap ikke å bygge vei der det mangler vei. Nye Veier tvinger fram dårlige løsninger. Det er vedtatt en trasé for mange år siden, og det er der vi vil bygge, fastslår Anniken Huitfeldt, nå utenriksminister (Romerikes Blad, 10. september 2021).

Fattigere

Nye Veier vil gjøre landet vårt fattigere. De samfunnsøkonomiske tapene varierer fra 2 til 7 milliarder kroner for høykostnadsmotorveiene Nye Veier har utredet. Derfor lønner det seg å grave ned pengene i skauen istedenfor å bruke dem på motorvei. I virkeligheten blir tapene enda større fordi skadene på landskapsbildet, friluftslivet, kulturarven, by- og bygdelivet, naturressursene og vannmiljøet ikke er med i regnestykkene. Videre er en bro utredet av personer uten spisskompetanse innen geoteknikk, geologi og konstruksjonsfag. Derfor kan anleggskostnadene være undervurdert i Nye Veiers favorittalternativ (CN40). Det valget er begrunnet økonomisk.

Motorveidogmet

Nye Veier anbefaler alltid å bygge motorvei (motorveidogmet). Det er ikke en faglig, men en politisk anbefaling. Å utrede bare motorveier er et forsøk på å påvirke politikerne intensivt. Det kan være i strid med etiske og juridiske utredningsplikter samt Stortingets mål om overføring av gods fra vei til jernbane og nullvekst for personbiltrafikken i Oslo og Akershus.

Bane

Det grønne skiftet fører typisk til at nye bedrifter lokaliseres der det er både god vei og jernbane. Jeg er tilhenger av å utrede en rask jernbane langsmed ny E16. Reisetiden med tog Kongsvinger–Gardermoen og Kongsvinger–Oslo kan reduseres til rundt 25 og 35 minutter (77 minutter i dag). Samtidig utbygging av vei og bane reduserer kostnadene – med 5 milliarder kroner på strekningen Stanghelle–Arna i Bergen (27 kilometer).

Spar flest mulig liv

Gleden av ny og sikrere E16 blir kortvarig hvis du blir drept på en tilknyttet vei. Så seint som 7. desember ble en person drept i en front-mot-front-kollisjon på strekningen Kongsvinger–Magnor. Også fylkesvei 24 gjennom Nord-Odal er utsatt for dødsulykker. For å spare flest mulig liv syns jeg det bør bli midtdeler og forbikjøringsfelt på disse tofelts veiene istedenfor 8 motorveifiler Sør-Odal–Kongsvinger.

«Politik är att vilja», poengterte Olof Palme, Sveriges tidligere infrastrukturminister og statsminister. Skattebetalerne fortjener å få vite om ordførerne i Ullensaker, Nes, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Viken og Innlandet vil:

1) gjøre Norge fattigere eller utrede andre E16-alternativer enn ulønnsomme motorveier?

2) utrede ny jernbane og ny E16 samtidig og langsmed hverandre?

3) utrede å redusere reisetiden med tog fra Kongsvinger til Gardermoen og Oslo til rundt 25 og 35 minutter?

4) kreve midtdeler og forbikjøringsfelt Kongsvinger–Magnor og på fylkesvei 24 gjennom Nord-Odal?

5) kreve ekstern kvalitetssikring (KS1) og nullvekst for personbiltrafikken på ny E16 i Akershus (jevnfør Nasjonal transportplan 2022–2033)?