OSLO  20171124.
Oslo Tinghus. Norges lover 1687-2016.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Berit Roald

Ny arvelov – slik påvirker den deg

Arveloven angår oss alle. Arv er også ofte en kilde til konflikt, og kan skape splid selv i de mest harmoniske familier. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til de arvereglene som påvirker oss.
Publisert