Det virker nå som snøsmeltinga endelig setter i gang, ifølge vakthavende hydrolog Thomas Væringstad i flomvarslingstjenesten i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det ventes smelting mellom 500–600 og 1.200 meter over havet.

– Det er bare gunstig. Den snøen må jo smelte uansett, sier Væringstad til NTB.

Varsel om vårflom

NVE varslet i forrige uke at det fortsatt er fare for stor vårflom både i Nord-Norge, Trøndelag og Sør-Norge.

Med tanke på å begrense vårflommen er det gunstig om smeltingen fordeler seg over et lengre tidsrom. Vannføringen ventes å stige fram mot helgen, og i noen vassdrag vil den nærme seg laveste nivå for varsling.

Mange vannmagasiner har nå lav fyllingsgrad, og en del steder er det søkt om å slippe ut mer vann enn det er konsesjon til, opplyser hydrolog Væringstad.

– De har prøvd å legge til rette for å ta imot så mye vann som mulig, forteller han.

Stor sannsynlighet

Sannsynligheten for stor vårflom er på 95 prosent i Nord-Norge, ifølge NVEs analyse. Stor vårflom er på oransje nivå, som betyr at den kan medføre alvorlige skader.

I Trøndelag er det flere vassdrag som har opp mot 90 prosents sannsynlighet for stor flom, og sannsynligheten for stor flom i Gudbrandsdalslågen er om lag 75 prosent. Det samme gjelder i øvre deler av Glomma, Trysilelva og Drammensvassdraget – i tillegg til i høyereliggende deler på Vestlandet og i Agder.

Det er ventet en oppdatert vårflomanalyse onsdag denne uka.