– Det er i utgangspunktet ustabile forhold, så det at vi får varme i tillegg, gjør det enda mer ustabilt. Vi kan ikke gjøre annet enn å fraråde å være i skredterreng slik situasjonen er nå, sier vaktleder Emma Julseth Barfod i NVEs snøskredvarsling til NRK.

På langfredag og påskeaften er det meldt om betydelig skredfare (faregrad 3) i store deler av landet, ifølge varsom.no. For søndag, første påskedag, har NVE oppjustert farevarslet for Ofoten til faregrad 4, som tilsier store fare. I store deler av landet er det meldt faregrad 3 første påskedag.

– Vi har det vi kaller vedvarende svake lag, som er veldig ustabile lag, høyt i snødekket. Når temperaturen nå stiger, svekkes det allerede ustabile snødekket enda mer, sier Barfod.

På Vestlandet steg temperaturene skjærtorsdag, noe som ifølge Barfod resulterte i flere naturlig utløste skred. Varmen er ventet å bevege seg nordover. Hun minner om at folk også må holde seg unna utløpsområdene for mulige skred.

Tross skredfaren, har de frivillige redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp hatt rolige dager første del av høytiden. Før påske ble 44 personer tatt av skred, og fire av disse omkom.