De øvrige 1.076 milliardene kommer fra statlige midler.

– Med ny nasjonal transportplan kommer over 80 prosjekter i gang i Norge, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse.

Midlene skal brukes på å utvikle og ta vare på gode og framtidsrettede transportløsninger i hele landet, skriver regjeringen i rapporten.

– I Norge bor og lever vi i hele det langstrakte landet våret, og store deler av verdiskapningen skjer i distriktene. Samferdselssatsingen må derfor også være en distriktssatsing. Det sikrer vi i den transportplanen regjeringen nå legger fram, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Fylkesveier får ny tilskuddsordning

Nasjonal transportplan er en plan for transport og samferdselsprosjekter i Norge, som regjeringen legger fram. Stortinget skal senere ta stilling til den.

Regjeringen foreslår blant annet at fylkesveier skal få totalt 52,4 milliarder kroner.

– Denne særskilte satsingen fra staten vil gi fylkesveiene et skikkelig løft. Det er bra for både folk og næringsliv i distriktene, sier Hareide.

Det legges også opp til en økt satsing på skredsikring, 33 milliarder kroner til sjøtransporten, utbedring av farvann flere steder og utbedring av eksisterende veistrekninger.

Slik fordeles rammen:

De statlige midlene på 1.076 milliarder kroner fordeler seg slik:

* Riksveier: 510 milliarder kroner.

* Tilskudd til fylkesveier: 52 milliarder kroner.

* Jernbaneformål: 393 milliarder kroner.

* Kystforvaltningen: 33 milliarder kroner.

* Tiltak i byområdene: 80 milliarder kroner.

* Lufthavner: 5 milliarder kroner.

* Øvrige områder: 3 milliarder kroner.

Bompenger står for 123 milliarder kroner av NTP-rammen.