Hiver seg inn i kampen om NRKs hovedkvarter

Over 20 aktører kjemper om ny plassering for rikskringkasterens hovedkontor.