– Vi må iverksette aktivitets- og kostnadstilpasninger for å sikre at vi kommer ut av neste år i tråd med det som er føringen vår som er null i balanse, sier økonomi- og finansdirektør Andreas Norvik i NRK til Medier24.

I statsbudsjettet, som ble lagt fram i starten av oktober, øker regjeringen støtten til NRK med 86 millioner kroner, til i underkant av 6,1 milliarder kroner. Men med økt lønns- og prisvekst i samfunnet, samt økt arbeidsgiveravgift vil det føre til at NRK vil mangle over 300 millioner kroner i 2023. Nå jobber allmennkringkasteren med å forstå omfanget og konsekvensene.

– Det arbeidet pågår og vil pågå en stund, men at det vil ha bemanningsmessige konsekvenser, det er det ingen tvil om, sier Norvik.

– Vi får ikke til dette uten at vi blir færre ansatte, sier han.

Under tirsdagens høring om statsbudsjettet i familie- og kulturkomiteen, holdt kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen et innlegg sammen med Norvik om situasjonen.

– Jeg ønsker ikke å overdramatisere, men i en periode med økt internasjonal konkurranse, betydelig kostnadsvekst, opplever vi dette som krevende. Vi vil forsøkte å se etter sparinger, men det er ikke mulig å unngå kutt som berører tilbudet til publikum, sa hun.