Fortsatt er det mange som ikke betaler, men utviklingen går i riktig retning.

Lisensavdelingen til NRK har sendt ut 217.100 purringer på den såkalte kringkastingsavgiften, skriver Nettavisen. Dette utgjør nesten hver tiende lisensbetaler.

Til tross for høye tall er det stadig flere nordmenn som betaler innen betalingsfristen. På samme tid i fjor ble det sendt ut 225.000 purringer.

– Mange av dem som nå mottar purring har betalt, men har gjort dette for sent, sier leder Audun Strand for NRK Lisensavdelinga til Nettavisen.

– Vi mottar også færre reklamasjoner sammenlignet med tidligere, fortsetter han.

Samtidig som flere betaler innen fristen øker antallet lisensbetalere. År for år har NRK fått 5.000 nye lisensbetalere, men nå avtar veksten.

– Økningen på antall lisensbetalere flater ut. Nå jobber vi med å opprettholde det antallet lisensbetalere som vi har. Utviklingen framover vil i stor grad avhenge av utviklingen i regelverket, og hvordan NRK skal finansieres, sier Audun Strand. (ANB)

Fakta om NRK-lisensen

  • Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017 at avgiften for 2017 skal være 2.607 kr eksklusive merverdiavgift. Og at tilleggsavgiften skal være 15 prosent av dette.
  • Merverdiavgiften er på 10 prosent. Dette innebærer at årsavgiften blir 2.867,70 inklusive merverdiavgiften.
  • Avgiften betales i to terminer på 1.433,85 kroner.
  • Dersom en hel termin er ubetalt blir da tilleggsavgiften 15 prosent.
  • Dersom dette ikke blir betalt, sender NRK varsel om inkasso med betalingsfrist 21. oktober 2017.
  • Dersom dette ikke blir betalt overføres kravet til Statens innkrevingssentral, da påløper det ytterligere kr 1.049 i utgifter.