Bare Sverige har høyere fangeutgifter enn Norge. Der koster en fange i snitt 4.270 kroner per døgn, mens danskene betaler om lag 2.270 kroner per fange i døgnet.

Samtidig har Norge redusert utgiftene med 23,5 prosent fra 2016 til 2018, ifølge rapporten fra Europarådet. Det henger trolig delvis sammen med at fengslingsraten, det vil si antall innsatte per 100.000 innbyggere, har falt med 11,6 prosent til 65,4.

Norge har samtidig flere innsatte målt mot innbyggertallet enn samtlige av våre nordiske naboer samt Nederland og Slovenia. I Europa sett under ett falt fengslingsraten med 6,6 prosent i perioden, viser rapporten.

Russland har den absolutt høyeste fengslingsraten, med 418 innsatte per 100.000 innbyggere, nesten dobbelt så mye som neste land på lista, Slovenia.

Norge er også blant de europeiske landene som har flest utenlandske innsatte. Nesten én av tre, 32,1 prosent, har ikke-norsk bakgrunn.

Norge ligger også nokså langt over det europeiske gjennomsnittet når det gjelder hvor mange som soner for narkotikakriminalitet. Mens snittet i Europa er nesten 17 prosent, er én av fire innsatte i Norge dømt for narkotika.