Gå til sidens hovedinnhold

Norsk strategi for olje, gass må forandres, men oljealderen globalt er slett ikke over

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Olje og gassindustrien er i senter for diskusjonen om den negative utvikling av klima og miljø. Og det med rette, karbonbaserte energikilder står for en stor del av den globale forurensing. Men vi må ha mer enn en tanke i hodet samtidig. Norge kan klare å omstille sin økonomi, men en stor del av det vi kaller U-land er de neste 30 - 40 år avhengige av karbonbasert energi for å unngå sult, helsekatastrofer og oppnå en forbedret levestandard. Dette da miljøvennlig teknologi ikke er økonomisk oppnåelig for disse land og heller ikke tilgjengelig i nødvendig skala.

Så en global stopp / kraftig reduksjon av olje- og gassproduksjonen vil være å sikre vårt levesett mens vi lar milliarder av mennesker leve i sult, fattigdom og elendighet.

Frem til 2020 vil verdens totale behov for olje og gass øke med ca. 4 prosent, mens en region som Afrika har behov for en økning på ca. 65 prosent for å oppnå en bedre levestandard. Tilsvarende tall for Latin-Amerika er en økning på ca. 30 prosent.

Så hvordan kan da Norge bidra til en positiv utvikling?

Leting etter nye felt og øket produksjon må stoppe. Pågående produksjon må gjøres utslippsnøytral.

Og hvorfor ikke bruke en stor del av norsk produksjon som u-hjelp for direkte å støtte de land / regioner fortsatt er i desperat behov for olje og gass som energi?

Et handelsselskap eiet av den norske stat kunne kjøpe opp produksjon fra Norge og formidle dette til rette mottaker til avtalte vilkår. Dette vil ikke løse alle globale miljø- og klimautfordringer, men som for likestilling og menneskerettigheter kan Norge gå foran, bidra og vise en mulig vei forover.

Selv må Norge basere sitt energibehov på fornybare ressurser som vann, sol og vind og andre miljøvennlige løsninger som er i en rivende utvikling.

'Petter Dramstad, Bekymret privatperson, Kjeller

Kommentarer til denne saken