Stor prisvekst i land over hele verden gjør det ekstra viktig med politikk som styrker økonomien til folk.

Derfor har vi tidligere redusert skatten for alle med lave og middels inntekter, styrket barnetrygden, hevet pensjonene med 8,54 prosent, halvert fergeprisene og gjort rundt 70 ferjesamband gratis og derfor halverer vi maksprisen på flyruter til og fra distriktene fra 15. april av.

Nå tar vi nye grep.

Fødselstallene må opp

Vi trenger en ny generasjon med arbeidsfolk. Til å ta vare på våre eldre, til å bygge nytt og for å utvikle nasjonalstaten vår videre.

I 2022 var fødselstallene i Norge de laveste som noensinne er målt. Synkende fødselstall har vært en utfordring i store deler av den vestlige verden over mange år. En utfordring vi må møte med politikk.

Å legge til rette for at tiden og økonomien i hverdagen til folk skal gå opp med et familieliv er en viktig satsing for regjering. For vi vil at folk skal ha mulighet til å få så mange barn de ønsker.

Lakseskatten gjør rimeligere barnehage mulig

Innføringen av lakseskatten i 2023 er det som muliggjør en kraftig reduksjon av maksprisen i barnehagene i 2024. Deler av de inntektene Norge nå får fra denne skatten brukes på billigere barnehage. På denne måten sørger regjeringen for at inntekter som tidligere tilfalt noen få, nå kommer alle til gode.

Når lakseskatten ble innført møtte regjeringen motstand. De største oppdrettsselskapene argumenterte med at det var negativt at de måtte gi slipp på en andel av sin superprofitt. Et argument Høyre lyttet til, og gikk imot lakseskatten. På lengre sikt blir oppsiden for vår felles velferd åpenbar. Noe Arbeiderpartiet og Senterpartiet er opptatt av.

Innføringen av lakseskatten skapte uro, og kostet politisk. Vi lyttet til uroen, og lagde en modell for å gi næringsutvikling på samme tid som det gav grunnlag for velferdsløft.

Jeg mener den politiske kostnaden var vel verdt at vi kan gjøre et nytt løft for norske barnefamilier. Et løft som kommer på plass fordi Erna Solberg ikke lenger er statsminister.

Barnefamilier over hele landet

Siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom i regjering har vi gjort halvdagsplass i SFO for 1- og 2-klassinger gratis, gjort barnehage gratis fra tredje barn i barnehagealder av gratis og redusert maksprisen i to omganger. Nå kommer den tredje og største reduksjonen.

Vi har også økt barnetrygden og utvidet 80-prosent foreldrepermisjon med 11 dager.

Mine gode partifeller barne- og familieminister Kjersti Toppe og stortingsrepresentant Kathrine Kleveland har løftet debatten om hva vi kan gjøre for å legge til rette for at folk kan så mange barn som de ønsker.

Nå kommer et nytt tiltak. Et tiltak som er vel unt alle barnefamilier og lokalsamfunn som ønsker dem velkommen.

For det er i det norske fellesskapets interesse å legge til rette for gode familieliv over hele landet.

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister og partileder for Senterpartiet