Gå til sidens hovedinnhold

Norge topper pressefrihetsindeksen igjen, foran alle de nordiske land!

Leserinnlegg

Selv om vi alle ofte har klaget over manglende tilgang til statlig informasjon om Corona-pandemien her på berget så topper Norge rangeringen for femte år på rad når det gjelder pressefrihet i verden. De andre nordiske landene følger tett etter og blir fremhevet for sin suksess i arbeidet med å opprettholde pressefriheten. Kåringen er en årlig begivenhet fra Reporters Without Borders.

Reporters Without Borders.

Organisasjonen er en internasjonal non-profit og ikke-statlig organisasjon med mål å sikre retten til informasjonsfrihet.

De har som målsettingen at alle skal kunne ha tilgang til alle typer nyheter og informasjon. Dette i tråd med artikkel 19 i verdenserklæringen om menneskerettigheter som anerkjenner retten til å motta og dele informasjon uavhengig av grenser. Organisasjonen, som ble etablert i 1985 i Frankrike, har en høy status i blant annet FN, UNESCO og Europarådet.

Rangeringen.

I den årlige rangeringen av 180 land fant man også ut at uavhengig journalistikk er helt eller delvis blokkert i over 130 av dem.

Kina med en av de største økonomiene er nesten nederst på indeksen, noe som viser oss hvordan ledere der tillater liten eller ingen pressefrihet. Kina blir bare etterfulgt av land som Turkmenistan, Nord-Korea og Eritrea.

Organisasjonen peker spesielt på at Corona-pandemien har blitt utnyttet av stater som en unnskyldning for å blokkere informasjon som vi alle burde ha. Kanskje for å skjule andre agendaer som kan møte motbør i det sosiale samfunnet. Selv om man ikke tar med kvaliteten på hva som skrives gir det oss en indikator at vi lever i et ganske så gjennomsiktig samfunn her hjemme. Lite eller ingenting går forbi våre ofte gravende journalister.

Medaljens bakside.

Internasjonalt ser vi en trend hvor media blir brukt og manipulert med propaganda fra styresmaktene. Spesielt har vi sett det i disse pandemitider hvor media ofte har operert som sendebud for hensikter som er tildekket av myndighetene. Media, les sendebudet, blir da ofte den lidende parten og flere vestlige land som Tyskland falt på indeksen etter flere angrep på journalister fra motstandere av blant annet pandemirestriksjonene.

Vi savner nok mye av vurderingene og kvaliteten på hva som skrives og viljen til å korrigere feilinformasjon som blir publisert her hjemme. Det blir nok en annen skål.

Nå skal vi gratulere Norge for hedersplassen, og håpe på at pressefriheten vil opprettholdes, uavhengige av politiske agendaer og kommende pandemier.

Dan Viggo Bergtun, Lillestrøm

Kommentarer til denne saken