Avtalen er inngått mellom Institutt for energiteknikk (IFE) og britiske Springfields Fuels Limited.

– Denne avtalen er et lite, men viktig steg for å få ryddet opp i avfallet som gjenstår etter norsk atomvirksomhet. Det er svært gledelig at vi med dette nå får redusert mengden atomavfall i Norge, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Uranbrenselet sendes til England hvor det skal brukes til å lage nytt kjernekraftbrensel. Det er ventet at uttransporteringen får godkjenning i 2022, og at den vil skje over cirka to år.

– Dette er en viktig del av oppryddingen og et godt skritt fremover i arbeidet. Avtalen er viktig for å få en endelig løsning på materialet vi ikke har bruk for i Norge lenger, sier IFE-sjef Nils Morten Huseby.

Avtalen gjør at Norge blir kvitt materiale som ellers måtte blitt behandlet som avfall, lagret og sluttdeponert i Norge.

IFEs atomforskning har etterlatt seg 16,5 tonn atomavfall som skal håndteres. Avtalen omfatter tre av dem.