Gå til sidens hovedinnhold

Norge i svart, grønt og løve?

Med andre ord

Visste du at flagget som ble heist over Eidsvollsbygningen i 1814 var det danske flagget med en påmalt løve? Det var ikke uten diskusjoner og dragkamp Norge ble rødt, hvitt og blått.

I tillegg til å feire Grunnloven på 17. mai, kan vi i år feire at flagget fyller 200 år. Flagget er sammen med Grunnloven selve symbolet på vår frihet, fellesskap og folkestyre. For 200 år siden ble det valgt av folkets representanter.

Vi på Romerike, som deler hjemdistrikt med Grunnloven, vet godt at det norske demokratiet ikke var ferdig utformet da grunnlovsfedrene hadde lovet å være enig og tro til Dovre faller. Både demokratiske rettigheter og nasjonale institusjoner og symboler måtte komme til etter hvert.

Dansk flagg med løve

Det danske Dannebrog, som det kalles, med en norsk løve var altså Norges første flagg. Christian Frederiks norske kongsgjerning ble kortvarig. Det samme ble Norges tid som fullt selvstendig land. Dette første norske flagget overlevde litt lenger, men i 1815 ble det erstattet av et unionsflagg.

Grunnloven av 1814 slår fast at det norske folks vilje skal komme til uttrykk gjennom folkets valgte representanter på Stortinget. Stortinget ble, og er fortsatt, den viktigste arenaen for utvikling og vedlikehold av det norske demokratiet. Det er noe av det vi feirer 17. mai.

Da Norge gikk i union med Sverige 4. november i 1814, ble Grunnloven endret på noen punkter for å passe til den nye virkeligheten. En av endringene var at Norge skulle ha et eget handelsflagg. Flere forslag om nytt norsk flagg ble laget, men det skjedde likevel lite. I 1820 mente en handelsmann i Stavanger at nok fikk være nok, og startet en underskriftskampanje med krav om at Stortinget måtte vedta et norsk flagg.

Norge i svart, grønt og løve?

Da Stortinget åpnet i februar 1821 ble det levert mange underskriftslister og forskjellige forslag til nytt flagg. En egen komité fikk i oppdrag å behandle saken, og i april kom den med sin innstilling – et rødt og hvitt flagg med løve og fem stjerner. Behandlingen av saken startet 30. april, men etter lengre diskusjoner ble avgjørelsen utsatt til 4. mai.

Det ble bestemt at alle de 18 flaggforslagene, mange av dem med løve på, skulle henges opp i Stortingets forsamlingsværelse så alle representantene kunne gjøre seg opp en mening. 14 av de 18 flaggutkastene har vi i Stortingets arkiv, og vi viser dem frem i forbindelse med at vi markerer flaggets 200-årsjubileum. Det er vanskelig å se for seg at Norges farger kunne vært grønt og svart.

Advarte mot løver i flagget

Fredrik Meltzer fra Bergen ønsket at et nytt norsk flagg måtte skille seg tydelig fra andre nasjoners flagg. Han argumenterte mot at flagget skulle være for enkelt – da ville det ligne et signalflagg. Det burde heller ikke ha med riksvåpenet og løven – en dårlig malt løve kunne bli seende ut som hvilket som helst annet «fireføttet» dyr, mente han.

Meltzer tegnet selv et forslag mens han satt i stortingssalen, og dette fikk overlegent flest stemmer da debattrundene var over. Stortinget bestemte at det norske flagget skulle være rødt, hvitt og blått. Det var de samme frihetens farger som det franske. Forslaget fra flaggkomiteen ble stående uten en eneste stemme. På selveste 17. mai 1821 ble Stortingets vedtak oversendt regjeringen.

Kongens vilje mot Stortingets?

Kong Karl Johan hadde liten sans for at flagget skulle bli bestemt av folkets representanter, så han avviste først Stortingets vedtak og laget i stedet en egen bestemmelse, der han selv ville bestemme at det norske flagget skulle se ut akkurat som det flagget Stortinget hadde vedtatt.

Det har tidvis vært strid om flagget siden 1821. Unionsmerke har kommet og gått, men i dag feirer vi fortsatt både personlige merkedager og nasjonale festdager med Meltzers røde, hvite og blå flagg.

Vi feirer med et flagg som kom i stand etter krav fra folket, og ble vedtatt av Stortinget. Det synes jeg det er fint å tenkte på.

Fellesskapets symbol

Flagget representerer og symboliserer identitet og oppslutning om Grunnlovens friheter og det åpne fellesskapet som springer ut av det. Det er det synligste og tydeligste symbolet på Norge og de verdiene som binder oss sammen.

Dette året må vi enda en gang feire 17. mai litt annerledes enn vi er vant til. Likevel skal vi om to uker feire grunnlovsdagen. Men flaggstengene kommer ikke til å stå nakne. Tvert imot vil flaggene som er synlige fra hus til hus bli båndet som knytter oss sammen også i år. Flagget er en 200-åring som fortsatt har en viktig rolle å fylle.

Jeg ønsker alle en fin mai måned og en god 17. mai når vi kommer dit. La oss vifte litt ekstra med flagget i år.

Kommentarer til denne saken