Norge slutter seg blant annet til EUs nye sanksjoner mot Russland. Det betyr blant annet at norsk luftrom blir stengt for russiske fly. I tillegg støtter Norge utestengingen av russiske banker fra betalingssystemet Swift, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse søndag kveld.

– Dette er økonomiske sanksjoner som skal treffe det russiske lederskapet, sier Støre.

Oljefondet trekker seg ut

Norge fryser også de 27 milliarder kronene i investeringer som oljefondet har i Russland. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har også gitt klarsignal til at fondet skal selge seg helt ut av Russland, men da over tid, slik at man vet hvem som kjøper aksjene.

Det blir også bistand til Ukraina fra flere hold. Utenriksdepartementet setter av 2 milliarder kroner for å gi humanitær hjelp til de mange menneskene som er på flukt i og utenfor landet.

– Befolkningen i Ukraina lider. FN anslår at over 350.000 personer er på flukt ut av landet. Tar man med de internt fordrevne, er det kanskje millioner som er på bevegelse bort fra sine hjem på grunn av krigen, sa Støre.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) legger til at støtten er fleksibel, slik at den kan legges inn der behovene er størst.

Sender militært utstyr – men ikke våpen

I tillegg har regjeringen vedtatt at Norge skal sende militært utstyr til Ukraina – i hovedsak hjelmer og beskyttelsesutstyr. Norge går dermed ikke inn for å selge eller donere våpen til Ukraina, slik Sverige og Danmark har gjort.

Samtidig har man tidligere åpnet for at land som har kjøpt norske våpen, kan gi dem videre til Ukraina. Støre og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) understreker også at hjelmer og beskyttelsesutstyr er blant det Ukraina har uttalt at de trenger.

– Vi gjør dette fordi det ukrainske folket nå kjemper for livet og friheten i en kamp mot en militær overmakt, sier statsministeren.

Mener reglene for våpeneksport står fast

Han avviser at eksporten gjør Norge til en part i krigen.

– Vi er part i å ta avstand fra et militært overgrep mot et fritt, suverent land i Europa, en grov krenkelse mot folkeretten.

Støre står også fast på at avgjørelsene ikke er brudd på et stortingsvedtak fra 1959 som har dannet retningslinjene for norsk våpeneksport siden – som ikke tillater eksport av forsvarsmateriell til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.

– Lovgivningen gir mulighet til å gjøre en utenriks- og sikkerhetspolitisk vurdering i en ekstraordinær situasjon, sier statsministeren.