Den ikoniske Sivspurven er en av flere fuglearter som nå er i ferd med å forsvinne fra elvedeltaet Nordre Øyeren Naturreservat.
Axel Thorenfeldt, Nordre Øyeren Fuglestasjon

Denne fuglen er et symbol på det rike fuglelivet i Romerikes eget Amazonas. Nå er den i ferd med å forsvinne.

Store deler av fuglebestandene i Nordre Øyeren Naturreservat er i ferd med å kollapse. Ved Nordre Øyeren fuglestasjon viser de siste tellingene at situasjonen er verre enn de fryktet.
Publisert