Selv om rentene har steget i år, har boligprisene gjort det samme. Men boligmarkedet vil roe seg framover, tror Nordeas økonomer.

Nordea la onsdag fram sin rapport «Economic Outlook».

– Ny avhendingslov har ført til at færre boliger enn vanlig er blitt lagt ut til salgs. Det kan ha gitt en større prisoppgang en normalt på starten av året, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Styringsrenta vil heves flere ganger

Norges Bank vil holde seg til planen med kvartalsvise rentehevinger ut året og i 2023, mener økonomene.

Årsaken er blant annet at kampen om arbeidskraft har snøret seg til. Sammen med høy prisvekst driver dette opp lønningene.

– Norges Bank øker renta for å hindre at presset på ressursene blir for stort, og at inflasjonen fester seg på for høye nivåer, sier Olsen.

Det vil legge en demper på boligmarkedet.

– Selv om inntektene også øker, er kjøpekraften i boligmarkedet nå på vei ned. Boligfesten er over, sier Olsen.

Nordmenn klarer seg godt

De fleste nordmenn klarer seg godt selv om prisene og renta øker, tror økonomene. Sammenlignet med rentekuttet under pandemien, vil mange få mindre å rutte med. Men fordi lønningene også stiger, kan familieøkonomien bli mer romslig.

– Mye avhenger av hvilken situasjon en sammenligner med, sier Olsen.

Aktiviteten i norsk økonomi er nå på et svært høyt nivå, og arbeidsledigheten er lavere enn før koronapandemien.

– Høye olje- og gasspriser gir utsikter til kraftig vekst i petroleumssektoren. Her skiller vi oss fra omverdenen. Vi tror derfor arbeidsledigheten vil holde seg på svært lave nivåer, sier Olsen.

(©NTB)