Fredag fullførte Nordea det varslede oppkjøpet og overtok alle aksjene i Gjensidige Bank ASA.

Kjøpesummen er rundt 5,5 milliarder kroner.

Parallelt med denne transaksjonen trer også den gjensidige distribusjonsavtalen mellom Nordea og Gjensidige Forsikring i kraft.

Større og bedre tilbud

– Som den største banken i Norden er det naturlig for oss å inngå samarbeid med det ledende forsikringsselskapet i Norge. Vi er sikre på at alle kundene våre vil merke at de nå får et enda større og bedre tilbud, nå som to sterke partnerne slår seg sammen, sier Frode Soløy, banksjef i Nordea Romerike, i en pressemelding.  

Nordea meldte i juli i fjor at de kjøper Gjensidige Bank og inngår distribusjonssamarbeid med Gjensidige om forsikring og banktjenester. Både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet har nå godkjent oppkjøpet.

– Gjensidige og Nordea deler felles verdier. Begge selskapene har en sterk posisjon i våre respektive markeder, og er begge anerkjente for en sterk merkevare. Dette er en tillit som er bygget opp over mange år, og vi gleder oss til å slå kreftene våre sammen, sier Frode Soløy.

Lillestrøm og Jessheim

Gjensidige vil ha rådgivere som jobber sammen med Nordea i Nordea lokaler i Portalens 10. etasje i Lillestrøm. og Gjensidige vil fortsette i samme lokaler som før på Jessheim. Dermes vil samarbeidet styrkes: Nordea på bank og Gjensidige på forsikring.

– Nå vil kundene våre få den beste rådgivningen fra begge områder. Både Nordea og Gjensidige er blant de fremste på digitale løsninger i bransjen, og vi gleder oss til å benytte hverandres kompetanse. Vi tror dette vil være svært positivt for begge parter. Gode kundeopplevelser og et tilbud med høy kvalitet er helt sentralt, og våre ansatte gleder seg til samarbeidet, sier Frode Soløy.

Skal vikse i Norge

Selve transaksjonen ble kunngjort i juli i 2018. Den omfatter kjøp av alle aksjer i Gjensidige Bank samt en strategisk samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring om gjensidig distribusjon av forsikrings- og finansprodukter i Norge.

– Dette oppkjøpet støtter opp om strategien vår om å vokse i det viktige norske markedet. Målet er å tilby kundene våre et bredere utvalg tjenester og innovative bankløsninger, sier John Sætre, leder av Nordeas personmarked i Norge.

 

Gjensidige Bank vil inntil videre fortsette å drive som en selvstendig bank under nåværende merkenavn.

Oppkjøpet er godkjent av Konkurransetilsynet og Finanstilsynet.