Vi har et nydelig, vernet naturområde i Ullensaker kommune som veldig mange setter stor pris på. Det er et rikt plante og dyreliv og gode områder for rekreasjon og aktivitet. Det har dessverre over de siste årene blitt etablert en økende festaktivitet ved dette nydelige naturområdet. Jeg tror hverken knoppsvane, stokkand, toppdykker eller sothøne nyter kveldstimer fylt med høy bass fra store stereoanlegg og flasker og annet tomgods flytende rundt i området. Jeg vet med sikkerhet at mange naboer i stor omkrets rundt tjernet er plaget av støy fra tidlig kveld til natt.

Ja, jeg vet at det kanskje er litt russefesting nå i år som i fjor. Det har vært spesielt tungt for ungdommen i koronatiden - og jeg klager ikke spesielt på dem. Jeg ønsker å gi et lite varsel om at man i kommunen kanskje burde vise initiativ og være litt føre var i å begrense for denne typen aktiviteter på området. Jeg er bekymret for at uten bommen vi hadde tidligere, eller annen egnet begrensing til området med bil på kveldstid, vil Nordbytjernet etablere seg som et festområde hele sommerhalvåret. Jeg har også ungdommer selv, og det er ikke så kjekt å sende disse ned for å bade eller spille fotball på kvelden når jeg erfarer at det er endel eldre ungdommer som drikker der. Fortsatt er det god kontroll og lite episoder grunnet flott innsats av både politi, utekontakt og natteravner. Men hvordan vil det være om 5 eller 10 år med forventet vekst i innbyggertall, dersom det fortsatt blir brukt som festområde?

Kommunen skal vedta en helhetlig plan for dette flotte området før sommeren, og det er veldig flott! Jeg håper det kan legges inn gode forebyggende tiltak for å begrense nattestøy og forsøpling av området, og at dette kommer først på prioriteringslisten!