Jeg er en godt voksen mann på snart 90 år som etter et langt liv ikke klarer meg selv lenger. Jeg har derfor fått fast plass på sykehjem på Aursmoen. Det er jeg glad for, og jeg er stort sett fornøyd med det stell og den hjelpen jeg får her. Betjeningen har det travelt, men gjør så godt de kan ut fra de forholdene de arbeider under.

Men jeg er ikke helt fornøyd med hvordan ledelsen i kommunen styrer forholdene for oss. Det ser ut som de prioriterer utstyr og hjelp etter litt vanskelig forståelige regler. Myndighetene krever at man må søke om alt mulig, og dette tar tid. Utstyr som går i stykker blir ikke erstattet, eller det går år og dag før det kommer noe nytt. På min avdeling har vi nå hatt kun en personløfter etter at den andre har røket. Da blir alt mye mer tungvint og tar mye mer tid enn nødvendig. Både vi beboere og betjeningen blir frustrerte, og løsningene synes ikke å være de enkleste.

Ikke alle klarer å bo hjemme, selv om de får besøk av en travel hjemmesykepleier eller to et par ganger om dagen. Tidligere hadde vi både gamlehjem og sykehjem flere steder i bygda, men nå går det mot sentraliseringer og nedleggelser både her og der. Dette bærer helt galt av sted.

Alt tar som sagt mye tid, og kommuneledelsen prioriterer å bruke penger på prestisjeprosjekter, og mindre til den vanlige mannen i bygda. Det synes som det er viktigere med store fine kontorer enn at sykehjemmene fungerer. Det kunne vært fint om man brukte mindre penger på luksus og mer penger på de som trenger det.

Jeg synes det er merkelig at en alminnelig gammel mann som meg ser dette klarere enn de som bestemmer i kommunen. De som bestemmer burde ta seg en tur ut oftere og snakke med både beboere og helsepersonellet ute på sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Det er de som vet best hvordan ting burde være.

Asbjørn Fjeld | Beboer ved Aurskog sykehjem