Det er landsmøte i forbundet 12. – 14. november. Foruten standard postene på agendaen er det noe som heter innkomne forslag, og her er det spesielt forslag angående rovdyrpolitikken som opptar meg. Du finner innkallingen og dagsorden her.

Når jeg ser på innkomne forslag angående rovdyrpolitikk og -forvaltning, OG forbundsstyrets stillingtagen ved kommentarer/forslag til landsmøtet så blir jeg bekymret. Jeg tenker om forbundsstyrets filosofi; det er visst tryggere å bli ved det gamle og være «politisk korrekt» enn å ta krafttak opp mot myndighetene for sine jeger medlemmer, spesielt jegere med drivende hund.

Burde vi kunne forvente noe annet tenker jeg?

Jeg anbefaler deg å lese programmet til landsmøtet nøye, gjøre deg opp en mening for stemmegiving, og ikke minst for oss alle - påvirk våre delegater til landsmøtet med vårt syn og våre krav til avstemning angående rovdyrpolitikken.

Godt landsmøte!

Kåre Holmen, Pensjonist, Aurskog