Må skjerpe rutiner mot sosial dumping

KONTROLL: Nittedal manglet kontrollrutiner dag kulturhuset «Flammen» ble bygd. Nå er overordnet strategi i emning.

KONTROLL: Nittedal manglet kontrollrutiner dag kulturhuset «Flammen» ble bygd. Nå er overordnet strategi i emning.

Artikkelen er over 2 år gammel

Nittedal kommune må forankre arbeid mot sosial dumping i anskaffelsesstrategien. Kontrollen må skjerpes.

DEL

Det er konklusjonen etter forvaltningsrevisjonen som ble klar denne uka. Romerike Revisjon la denne uka ut rapporten der Nittedal kommune får både ros og ris. Revisjonen merker seg at kommunen i dag mangler en overordnet anskaffelsesstrategi som ivaretar arbeidet mot sosial dumping.

Revisjonen omfatter totalt fire byggeprosjekter de siste årene: Rådhuskvartalet (kirkebygg og kulturhus, 120 mill.), utbygging av Døli sykehjem med 12 plasser (33 mill.), ny Åneby barnehage (17 mill.) og utvidelse av Li skole (3 mill.).

Nittedal er i gang med å utarbeide en overordnet anskaffelsesstrategi. Gjennomgangen av de fire prosjektene viser at Nittedal kommune har tatt inn krav om lønns- og arbeidsvilkår, sanksjoner og dokumentasjon i både kunngjøringen og kontrakten for tre prosjekter. I det største prosjektet, Rådhuskvartalet, manglet informasjon om sanksjoner.ved brudd på krav.

Manglende kontroll

Undersøkelsen viser videre at kommunen manglet kontrollrutiner da de fire prosjektene ble startet opp. I anbefalingen fra Romerike Revisjon heter det slik:

Nittedal kommune bør sørge for at arbeidet mot sosial dumping forankres i anskaffelsesstrategien som nå er under utarbeidelse. Kommunen bør videre i større grad føre nødvendig kontroll med kommende byggeprosjekter, og sørge for at nåværende rutiner for oppfølging blir fulgt.

Artikkeltags