Denne bekken har skapt hodebry for kommunen. Nå åpnes pengesekken for å løse gåten

Nå har Fylkesmannen åpnet pengesekken for å løse mystisk gåte.