** RB retter: I den opprinnelige tittelen på denne artikkelen ble biokjemiker  Svein Rune Markussen ved en feiltakelse benevnet som professor. **

(SIDE2): I en sak på NRK.no fredag kunne vi lese at lettbrus gir deg diabetes.

Pensjonert biokjemiker og ortomilekylær medisiner Svein Rune Markussen mener at kunstig søtstoff forstyrrer insulinproduksjonen, og kan gi diabetes type 2.

Han sier også at du kan utvikle fettlever og grå stær over tid.

– Dersom du ikke har diabetes type 2 og drikker lettbrus, så kan du få diabetes type 2, sier Svein Rune Markussen til Side2.

Han mener bruken av lettbrus i stor grad er grunnen til at så mange faktisk får diabetes type 2 i dag.

I tillegg til diabetes, mener han at lettbrus også kan gi beinskjørhet ved at vi får for mye syre i kroppen. Og at det er misvisende at lettbrus ikke inneholder kalorier.

Kunstige søtstoffer som sorbitol og xylitol inneholder like mange kalorier som vanlig sukker, forklarer han til Side2.

– Forskjellen er bare at de er laget av alkohol og ikke sukkerrør. Dessuten forstyrrer de tarmfloraen ved at du får for mye gass i tarmen, mener han.

Ifølge en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet fra 2014 får den norske befolkningen generelt ikke i seg for mye søtstoffer fra leskedrikker, saft og nektar.

– Ingen direkte årsakssammenheng

Side2 har snakket med professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus Kåre I. Birkeland, som mener at det ikke stemmer at man får diabetes type 2 av lettbrus.

– Min tolkning av forskningslitteraturen er at det ikke er sannsynliggjort en direkte årsakssammenheng mellom inntak av kunstige søtningsmidler og økt risiko for diabetes. Det er svært godt undersøkt i mange studier, sier han.

Han mener at den tilsynelatende sammenhengen professor Markussen sikter til kan skyldes andre faktorer.

– Det kan skyldes at overvektige, som er disponert for diabetes type 2, bruker mer lettprodukter eller kunstig søtede drikkevarer enn andre.

Han forteller at det også kan skyldes at personer som allerede har fått diabetes eller lett forhøyet blodsukker, og som derfor har lagt om til sukkerfrie produkter, er inkludert i studiene, som kan vise en sammenheng.

– Den tredje sammenhengen kan skyldes  at andre levevaner som disponerer for utvikling av diabetes henger sammen med inntak av kunstig søtede drikker, sier han til Side2.

– Sammenhengen med høyt sukkerinntak er sterkere

På Diabetesforbundets sider kan vi lese at diabetikere bør velge de sukkerfrie alternativene, men begrense bruken av disse i det daglige.

– Det er riktig at man i enkelte observasjonsstudier har sett en sammenheng mellom bruk av drikkevarer med kunstig søtningsmiddel og diabetes. Men sammenhengen mellom høyt kaloriinntak eller sukkerinntak og diabetes er mye sterkere, forteller Birkeland.

Når det gjelder fettlever mener Birkeland at det først og fremst er engeriinntak og overvekt eller fedme som disponerer for dette.

– Kanskje har fruktose også en spesielt negativ effekt, mens kunstige søtningsstoffer ikke er vist å ha det, sier han.

– Øker ikke risiko for grå stær

Birkeland tilbakeviser også påstander om at man kan få grå stær av lettbrus.

– Grå stær er ikke mitt forskningsfelt, men selv om sorbitol nok bidrar kjemisk til utviklingen, er det så vidt jeg vet ingen holdepunkter for at et vanlig inntak av sorbitol eller andre kunstige søtningsmidler skulle øke risikoen for grå stær.

Han påpeker at den teoretiske kjemien ikke alltid samsvarer helt med hva som skjer i kroppen vår.

– Det er et stykke avstand fra teoretisk kjemi, som jeg får inntrykk av at en del av uttalelsene her bygger på, til hva som skjer i biologiske systemer og menneskekroppen.

– Bruk det brune klebrige sukkeret

Svein Rune Markussen mener at heller ikke de med diabetes type 2 bør benytte seg av kunstig søtning.

– De bør heller bruke Demerara-sukker. Det brune, klebrige sukkeret som inneholder sink og krom. Disse mineralene gjør samme jobben som insulin, mener han.