Nes må utsette nye lærerstillinger

FORSLAGET KLART: Rådmann Johnny Pedersen overleverte denne uka sitt budsjettforslag til ordfører Grete Sjøli. Her flankeres de av kommunalsjefene Elisabet Frøyland og Lars Roald Johansen.

FORSLAGET KLART: Rådmann Johnny Pedersen overleverte denne uka sitt budsjettforslag til ordfører Grete Sjøli. Her flankeres de av kommunalsjefene Elisabet Frøyland og Lars Roald Johansen. Foto:

Nes må utsette ansettelsen av sosiallærere i barneskolen og delvis reversere ansettelsen av flere lærere i ungdomsskolen.

DEL

Det framgår av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.

Rådmann Johnnny Pedersen gjør det klart at kommunens økonomiske handlingsrom gjør det vanskelig å gjennomføre alle politiske vedtak. Innenfor området oppvekst og utdanning anbefaler han følgende:

  • Å utsette ansettelsen av sosiallærere i barneskolen til 2019.
  • Å ansette bare tre ekstra lærere i ungdomsskolen for vårhalvåret 2018 – i stedet for fem, som vedtatt under budsjettbehandlingen i fjor.

– Ikke dramatisk

Utdanningsforbundet i Nes vil selvsagt ha størst mulig ressurser til skoler og barnehager, men leder Marit Kristiansen ser ikke på budsjettforslaget som så veldig dramatisk.

– Så lenge det ikke er nedgang i antall lærerstillinger, men at det til og med økes litt, er vi fornøyde. Det er bra at det blir tre ekstra lærere i ungdomsskolen, selv om det var lagt opp til fem. Hvordan stillingene skal fordeles, er ikke klart, men jeg vil tro at Runni får noe mer enn Vormsund fordi den er størst.

I motsetning til ungdomsskolene har ikke barneskolene sosiallærere i dag. I forbindelse med «Et løft i Nes-skolen» skal alle barneskolene få sosiallære. Stillingsprosenten er avhengig av hvor stor skolen er.

– Det er et fint tiltak som vi vet det er behov for. Om det innføres fra 2019 i stedet for for 2018, er ikke kjempedramatisk, sier Kristiansen.

Skal bygge nye skoler

Skolefolket kan glede seg over at prosessen med bygging av nye skoler kjøres videre. Som omtalt i Romerikes Blad, er det nylig gjennomført arkitektkonkurranse for bygging av ny ungdomsskole i Vormsund. Planlagt byggestart er satt til august 2018 og antatt ferdigstillelse i februar/mars 2020. I byggeperioden vi elevene ha klasserom i paviljonger.

Her er tidsplanen for de øvrige prosjektene:

  • Ny skole Oppaker/Herbergåsen: Oppstart planarbeid høsten 2017. Ferdigstillelse 2021.
  • Opprusting/utvidelse Fenstad skole: Oppstart planarbeid 2020. Ferdigstillelse 2023.
  • Utvidelse Neskollen skole: Avklaring høsten 2017. Mulighetsstudie 2018.

Artikkeltags