Gå til sidens hovedinnhold

Her viser dronen en skjult miljøbombe

Venstres Ola Elvestuen med lovforslag for å bevare myrene

Her har de brukt Drone for å vise hele Jødahlsmåsaen, en klimabombe hvis området utvinnes.

Artikkelen er over 6 år gammel

JESSHEIM/NES: Dronen viser et stort myrområde, som skjuler en miljøbombe. Skulle myra og torva blir borte vil det frigjøres CO2-utslipp tilsvarende utslippet til 150.000 biler.

Lovverket er ikke tilstrekkelig for å hindre inngrep i myrområder, som får enorme klimafølger, mener Venstre og foreslår en verneplan.

Dermed blir uttak av torv fra Jødahlsmåsan i Nes og Ullensaker utgangspunkt for diskusjon i Stortinget om den betydning norske myrer har for vårt klimaregnskap. Det er Ola Elvestuen (V), leder i Stortingets Miljø- og energikomité, som legger fram forlag om verneplan.


Bakgrunnen for forslaget er at myrene fungerer som kjempelagre for karbon. Under torvuttak, når luft kommer til, frigjøres karbonet og store mengder CO2 slippes ut i atmosfæren. CO2 bidrar til temperaturøkning på jorda. Det 1.140 dekar store området på Øvre Romerikes skjuler 292.000 tonn CO2, tilsvarende utslippe til 150.000 biler.

Egen stortingsmelding

– Vi håper at vi kan få en egen stortingsmelding om myrforvaltning. Vi ønsker en verneplan for myr, mer restaurering av myr og at man faser ut bruk av torv i jordprodukter, sier Solveig Schutz i Akershus Venstre.

De to lokale Venstrepartiene i Ullensaker og Nes har engasjert seg sterkt mot torvuttaket som nå er i gang på Jødahlsmåsan. Men så langt står partiet alene om det velkjente klimaordtaket «Tenke globalt, handle lokalt.»

Venstre har forsøkt å få saken opp til politisk behandling i de to kommunene, uten å lykkes.

Se drone-video av måsan

Stein Vegar Leidal, styremedlem i Ullensaker Venstre, har laget video om Jødahlsmåsan som nå ligger på YouTube. Den kan du se på rb.no. Videoen viser de enorme torvmarkene sett fra en drone: Her kan du se at det har vært beskjedent og ok uttak av torv tidligere også.

– Men det er den nye industrielle uttaket og dreneringen av hele området vi vil stoppe. Dreneringen vil også gjøre skade på sumpskogen i nærheten, sier Leidal og legger til:

– Dette er det største naturinngrepet på Romerike siden Gardermoen. Klimafølgede er enorme.

Nye forskrifter

Solveig Schytz mener det er behov for en gjennomgang og endringer av en rekke forskrifter, blant annet nydyrkingsforskriften, bærekraftforskridten til skogloven og konsekvensutredningsforskriften etter plan- og bygningsloven.

– Jeg forventer at det blir stans i tildeling av nye konsesjoner for uttak av torv til disse avklaringene kommer, og jeg håper at uttaket på jødalsmåsan nå stilles i bero, noe annet ville være svært umusikalsk, sier hun.

Tiltak

I rapporten «Klimakur 2020» – Tiltak for reduserte utslipp av klimagasser fra jorbrukssektoren- er det beregninget av man vil redusere CO2-utslippet med 78.000 tonn hvis man stanser nydyrking av myrer og restaurerer myr som er dyrket. Jødahlsmåsaen i Ullensaker og Nes kan om hele området utvinnes, gi et CO2-utslipp på 292.000 tonn.

Fakta

  • Jødahlsmåsan er på totalt 1.140 dekar, tilsvarende 230 fotballbaner.
  • En tredel av landets myrer har blitt borte.
  • Torvuttak kan gi eier, Ullensaker Almenning, en inntekt på 20 millioner kroner over 30 år.
  • 420 bruk et knyttet til Almenningen. Det gir hvert bruk en årlig inntekt på 1.600 kroner
  • Torvindustrien i Norge sysselsetter i dag rundt 37 personer.
  • Av 51 naboer til «måsan» har 50 klaget, men har ikke fått medhold.
  • 18 myrer i Norge skal være med i et pilotprosjekt for karbonfangst og restaureres. Nabomyra til Jødahlsmåran, Aurstadmåsan, er fredet og skal restaureres.
  • Jødahlsmåsan lagrer 292.000 tonn karbon, som i kontakt med luft, eller brennes, blir frigjort som CO2, en klimagass som bidrar til klimaendring.
  • 292.000 tonn CO2 tilsvarer utslippet til 150.000 biler.
  • Torvmyr er også en flomdemper fordi den fungerer som en svamp for vann.

 

Kommentarer til denne saken