Mange vil ha Årnes som nytt kommunenavn: – Folkesjela skal få bestemme

Årnes seiler opp som et hett alternativ som nytt kommunenavn dersom Nes må skifte navn.