Mistet pendlertoget, men fikk matebuss. Nå mister de den også

PROTESTERER: – Vi nekter å bli avspist med det ene tilbudet etter det andre, sier Else Westby og Erik Nærby.

PROTESTERER: – Vi nekter å bli avspist med det ene tilbudet etter det andre, sier Else Westby og Erik Nærby. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Velforeningen og arbeiderforeningen frykter at Haga stasjon i Nes synger på siste verset.

DEL

Fra 9. oktober ble midtplattformen på Haga stasjon stengt for å ivareta passasjerenes sikkerhet. Det betød at to avganger med innsatstog mot Oslo om morgenen og to avganger fra Oslo om ettermiddagen ikke slipper av eller på passasjerer.

Senere ble det satt inn buss for tog til og fra Rånåsfoss stasjon, men nå kan raumnes.no fortelle at dette opphører etter 22. desember etter en avtale mellom NSB og Jernbanedirektoratet.

– Bakvendt og uforståelig

Leder Else Westby i Haga Vel og leder Erik Nærby i Udnes Arbeiderforening er oppgitt over nyheten.

– Vi oppfordres til å kjøre kollektivt, og det er lagt til rette for dette med gang- og sykkelvei både sørover og nordover for stasjonen. Så skjer dette, det er bakvendt og uforståelig, sier Westby.

Nærby innser at det ikke er mye å få gjort med perrongen som innebar en sikkerhetsrisiko.

– Men at bussen som ble satt inn, snart fjernes, kan vi ikke akseptere. Og det bør være mulig å gjøre noe med perrongsituasjonen.

Full parkeringsplass

Begge de to lederne frykter at Haga stasjon synger på siste verset, og at den i hvert fall kan bli lagt ned når Rånåsfoss stasjon er oppgradert.

– En breddfull parkeringsplass viser at det fortsatt er behov for stasjonen. I stedet for å redusere tilbudet bør det sørges for at det blir lys der igjen. Bane Nor kuttet noen ledninger da det ble bygget gang- og sykkelvei. Vi har i hele høst klundret for å få det opp igjen, sier Westby og Nærby, som også tidligere har aksjonert for opprettholdelse av stasjonen.

Udnes Arbeiderforening slår seg denne onsdagen sammen med Årnes Arbeiderlag.

– Under det nye navnet Østre Nes Arbeiderlag vil vi fortsette kampen for Haga stasjon, sier Erik Nærby.

Kommunen er irritert

Også Nes kommune reagerer på det reduserte tilbudet ved Haga stasjon og at kommunen ikke blir tatt med på råd.

Om stenging av midtplattformen skriver planrådgiver Thor Albertsen i en e-post til Bane Nor:

«Nes kommune finner det sterkt beklagelig at det ikke ble informert til kommunen i forkant om denne endringen og at det ikke ble drøftet mulige løsninger for situasjonen».

Kommunen er heller ikke blitt involvert i bortfallet av matebussen.

– Ny plattform mulig

I samme e-post etterspør kommunen Bane Nors planer for Haga stasjon og hvordan det er tenkt å videreføre et godt tilbud for de reisende som benytter denne stasjonen.

«Vi etterspør blant annet muligheten for å etablere en ny plattform på elvesiden av spor 2, eller mulighet for togkryssing på annet egnet sted slik at det ikke går utover tilbudet til de reisende», skriver kommunen.

Raumnes kan også fortelle at en privatperson har henvendt seg til kommunen og pekt på at det rent teknisk er fullt mulig å bygge en ny plattform til spor 2 på yttersiden mot Glomma.

Artikkeltags